Navigation: Quicklink   
Start  >  Artikler  > Couturier
 
 Uploaded 17-05-03  
Artiklen bragt i Dansk Bjergklub nr. 3 - 1990, maj 1990.

Forsidefoto Dansk Bjergklub nr. 3 - 1990

Couturier

Jan Elleby
25. december 1989. I dag for præcis ni
år siden forsøgte Mads Bech Madsen og
Geert Olesen sig på Couloir Couturier i
nordøstvæggen af Aiguille Verte. Som så
mange andre var de vel også blevet
fascineret af den flotte væg, der rejser sig
over en kilometer over Argentièrebassinet
fra Triolet til Verte. Tragisk nok fik de al-
drig lejlighed til at se solen fra toppen af
væggen. Midt om natten, mens de bivuake-
rede i væggen, brød en lavine ned fra
toppartiet og slyngede dem i døden.
Således tænker jeg, mens sneskyerne
langsomt driver bort. For et par minutter
siden fejede en lavine med stor kraft ned
gennem Cordiercouloiren fra toppen af
Verte og løb forbi halvandethundrede
meter fra os, inden den ebbede ud over
den nedre del af sporet ned mod Argen-
tièregletscheren. Séracerne, som hænger
ud deroppe, er næsten lige så store som
før; det var kun en stump, som var
knækket af, men efter tusind højdemeter
har lidt også sin ret. Væggen, hvor Mads
og Geert skulle have overnattet den
skæbnesvangre nat, var uberørt af lavi-
nen så det må have været en usædvanlig
stor lavine dengang. Næste morgen steg
vi op mod indstigningen fra Argentière-
hytten men brugte megen tid i sneen op.

Med vores mascot på toppen

Med vores mascot på toppen
Foto: Martin Oleksiewicz
At vi ikke kunne komme over berg-
schrunden hvor vi havde regnet med det,
kostede ekstra tid, så da det begyndte at
lysne, uden at vi havde fundet en vej over,
blev vi enige om, at det ikke var vores dag
i dag og traverserede tilbage til Grand
Montets. Vi krydsede udløbet fra Cordier i
hast - tyve minutter senere væltede endnu
en lavine ned gennem couloiren.

Os, det er Martin Oleksiewicz, Per
Bager og mig selv samt Kirsten Goedecke
som 'basecamp manager' i Chamonix.

Begunstiget af usædvanligt godt vejr i
julen havde vi sat os for at gøre et nyt
forsøg på Couturiercouloiren. Efter at
første forsøg var mislykkedes, mente vi
dog det var forsvarligt at prøve igen, da
vejrudsigten fortsat lovede godt vejr. Per
havde lidt problemer med sine gamle
forfrysninger fra Norge og valgte efter
nogen overvejelse at melde fra på et nyt
forsøg, så det var kun Martin og jeg, som
vendte tilbage til Grands Montets den 28. Vi
fulgte vores gamle spor tilbage og skyndte
os forbi Cordiercouloiren. Denne gang kom
der ikke nogen lavine ned, og det tog vi
som et godt tegn. Ved middagstid var vi
tilbage under bergschrunden, hvor vi ville
bivuakere. En sérac på størrelse med en
halv fodboldbane, adskilt fra resten af
gletscheren af en ti meter bred spalte, var
det bedste lavineværn, vi kunne finde.
Samme eftermiddag lykkedes det os at
finde vej over bergschrunden, så nu var vi
klar til næste morgen.
Kvart over to næste morgen startede vi
ud, og en halv time senere var vi over
bergschrunden. Herfra skulle ruten være
ret ligetil: 300m 51°, 200m 55° og 400m
45° sne, uden de store afbrydelser, så det
var bare at mosle på og forsøge at nå så
højt så hurtigt som muligt. Den første time
var rimelig underlig, da en lille halv meter
spindrift forhindrede os i at se, hvad vi
lavede, men det viste sig snart, at der var
god stabil sne i væggen, så vi kunne
klatre parallelt uden reb. En trediedel oppe
i ruten satte min pandelampe ud, og da vi
kun havde et reservebatteri, fik Martin
det, mens jeg fik hans, som stadig havde
en times tid tilbage. Vores feltflasker var
ved at fryse til, så vi besluttede at tømme
dem her, mens der stadig var vand i. I
starten var vi fulgtes med to schweizere,
men nu gik de foran og kunne overtage
sporarbejdet.


Med voldsom kraft fejer lavinerne gennem Cordier-couloiren
Foto: Jan Elleby

Med voldsom kraft fejer lavinerne gennem Cordier-couloiren
 
Helsidesfoto ledsagende artiklen

Halvvejs oppe i væggen gik sneen over
i is, hvor man traverserer ud til højre for at
nå den nederste spids på 'la Calotte', hvor
séracerne var nemmest at omgå. Min
lampe var for længst brændt ud, men da vi
nåede 'la Calotte' stod solen op og
farvede Chardonnet i et rødligt skær. Vi
havde nu lagt den stejle del bag os, og
problemerne skulle nu være forbi, da
resten af vejen skulle være en snow plod.
Troede vi. Stik imod forventningerne var
de sidste 400m ren is, så det var bare at
fortsætte deropad, uanset hvor meget
læggene brokkede sig. Vi havde klatret i
flere timer på 'la Calotte' da schweizerne,
som viste sig at være en guide med klient,
passerede os for nedadgående. Toppen
syntes ikke spor nærmere, og Martin
mente efterhånden, at det ikke førte
nogen vegne, og at vi aldrig ville nå toppen
med den fart. Jeg bildte mig dog ind, at jeg
kunne se passet mellem Verte og Grande
Rocheuse ude til siden og ikke så langt
oppe og mente, der højst var 150m endnu,
og da nedstigningen på den anden side
gennem Whympercouloiren var noget
enklere end samme vej ned, var der for
mig kun en vej ned - opad. Jeg overtog
føringen og nåede efter en lille time til den
sidste spalte under toppen. At banke en
isøkse lodret op gennem en overhæng-
ende snevægte for at komme over virkede
underligt, men det virkede, og det var det
vigtigste. Snart efter stak jeg hovedet op
over den sidste vægte og missede med
øjnene i det stærke sollys; vi havde lavet
udstigning fem meter fra toppen og tog en
time velfortjent pause på toppen - skyfrit,
vindstille og ubegrænset sigt, som man
ellers kun drømmer om.
Denne gang burde vi være kommet
over problemerne, men bjerget var langt
fra færdig med os. Graten ned til passet
var valgfri 50° løssne på den ene side eller
60° is på den anden, mens vægten var en
tynd isplade af en halv meters bredde. Det
enkleste var at stampe sig frem i sneen og
hakke økserne i på den anden side af
vægten. Et sted var vægten dog for bred,
og vi måtte over på den stejle nordside.

Det var højst ubetryggende at hamre
øksen i væggen, oplyst bagfra af solen,
og jeg følte pludselig hvilken eksponeret
position det var, 1500m over Argen-
tièregletscheren, så det var en befrielse,
da jeg kom over på den "rigtige" side igen.
Vi havde overvejet at bivuakere i
passet, men der var ingen velegnede
steder, så vi begyndte med det samme at
abseile ned gennem Whympercouloiren i
håb om at finde en bivuakplads længere
nede. 4 reblængder nede fandt vi, hvad vi
søgte: en snehylde under en lodret klip-
pevæg, hvor vi ville være i sikkerhed for,
hvad der måtte komme ned ovenfra, og
efter en del arbejde med isøkserne havde
jeg hugget en plads på 50 x 120 cm,
hvor vi kunne sidde. Ud med ligge-
underlaget, og det var det. Det var endnu
ikke mørkt, men det ville snart blive det,
og det var ikke til at vide, hvornår næste
bivuakplads ville komme. Værre var det,
at vi ikke kunne sikre ordentligt, så det
eneste sikringssted var ved en stor blok
fire meter til siden, så vi blev nødt til at
håbe på, at ingen af os fik overbalance i
nattens løb, ellers blev man vel vækket af
pendulet! Det var nu 14 timer siden, vi
havde fået noget at drikke, så vi forsøgte
at smelte sne, hvilket ikke var helt let på
den smalle hylde. Vi fik en enkelt kop
grumset snevand, som jeg brækkede op
igen bagefter. Istedet delte vi en lille
flaske Drambuie, jeg havde taget med, det
kunne jeg bedre klare.
En meget lang nat senere kunne jeg
med glæde konstatere, at himlen var
blevet lysere, da jeg stak hovedet ud af
sækken. Jeg havde fået frost i tæerne i
nattens løb og var egentlig mere indstillet
på at afvente solens komme end at fort-
sætte nedstigningen med det samme. Det
blev dog et kompromis, og da vi startede
den næste abseil, nåede solen op til slut.
Resten af dagen husker jeg ikke så meget
af, men heldigvis var det ren rutine. Ab-
seile ned, lave nye ankre, ombinde knud-
erne, trække rebet ned og gøre klar til den
næste abseil. Efter yderligere 22 abseils
kunne vi fire os over klippen og nåede lige
akkurat over på den anden side af
bergschrunden.
På topgraten af Verte

På topgraten af Verte
Foto: Jan Elleby

Solen var atter på vej ned, og vi havde
hverken fået vådt eller tørt hele dagen,
men mine forsøg på at spise sne blev
konsekvent afvist af maven, så jeg
foreslog at holde en kogepause, inden vi
fortsatte, men Martin ville hellere gå lidt
ned og bivuakere under væggen. Af
hensyn til mine tæer var jeg ikke meget for
det og ville hellere fortsætte ned til
Couverclehytten, hvilket betød yderligere
to-tre timer. Det var Martin til gengæld ikke
meget for, men jeg påpegede, at vi havde
meldt, vi ville være tilbage i Chamonix den
30. hvilket var i dag, så for at undgå en
unødvendig redning måtte vi hellere melde
alt vel fra nødtelefonen i hytten.
Okay, vi fortsatte, og da jeg kendte
ruten ned til hytten fra i sommers måtte jeg
føre an. Det var utroligt anstrengende at
vade ned gennem den dybe sne, der var
ved at fryse til og meget uregelmæssig, så
det ville være synd at sige, at jeg vand-
rede ned. Et par gange gik jeg om af
træthed, men Martin var altid lige bagved
til at hive mig op igen. Min pandelampe
havde kommet sig lidt i dagens løb, men
en halv time senere var det forbi, så det
sidste stykke over gletscheren var næs-
ten mere på intuition. Til sidst nåede vi dog
hytten, og efter at have sat brænderen i
gang, gik jeg over til den anden hytte for at
ringe besked, blot for at konstatere, at
nødtelefonen var låst inde og ikke tilgæn-
gelig med mindre man havde en brandøkse
med.
Det blev sent den aften, da vi kogte og
smeltede sne, indtil der ikke var mere gas
tilbage. En liter vand på 40 timer var
ligesom ikke nok. Om morgenen gjorde vi
klar til sidste etape, da syv franskmænd
pludselig kom ind i hytten. De var kommet
op fra Montenvers og ville have overnattet
i hytten, men i mørket havde de ikke
kunnet finde den og havde lavet nød-
bivuak i stedet, kun 150m fra hytten! Vi
var for så vidt glade, for det betød at
Montenversbanen stadig kørte, selvom
den normalt er lukket om vinteren, og at
Første abseillængde i Whympercouloiren
Første abseillængde i Whympercouloiren
Foto: Jan Ellebyder var spor ned. Vi havde dog stadig en
hurdle mere at overstå. Den sidste del af
nedstigningen til Leschauxgletscheren er
en 60-70m klettersteig med stiger, indhug-
gede trin og stålkabler. Nu var det meste
blot overiset og tilsneet, så det blev i
stedet en isklatringsrute, som var temme-
lig uønsket. Vi kunne have abseilet eller i
hvert fald sikret, men det kunne vi ikke
overskue, så vi gik bare ned.
Det havde efterhånden vist sig, at
Couturiercouloiren kun havde været
begyndelsen til en lang række enkelte
problemer, og jeg funderede over, hvad
det næste kunne være, om der lå noget i
vente på Mer de Glace. Men det slap vi
dog for. Pludselig kom solen frem bag et
bjerg og skinnede på gletscheren foran
os, mens toppen af Verte funklede et par
kilometer over vore hoveder. Nu vidste
jeg, at vi ville få gennemført den tur, som
jeg havde drømt om de sidste par år, eller
for at citere Pit Schubert: "Noch einmal gut
davon gekommen".