Navigation: Quicklink   
Start  >  Artikler  > Solo Khumbu
 
 Uploaded 18-05-03  
Artiklen bragt i Dansk Bjergklub nr. 1 - 1989, februar 1989.


Solo Khumbu

i Solu KhumbuJan EllebySøndag den 16. oktober. Flight no. 706
er netop afgået fra Kastrup med destina-
tion Karachi. Vi er fem mand høj som har
valgt at brænde en bunke tusindkrone-
sedler af ved at tage fem uger til Nepal. Vi,
det er ud over mig selv og Erik Storm tre
ikke-bjergklubsmedlemmer fra Roskilde-
egnen, nemlig Bjarne Nielsen, Morten
Jensen og Hans Dabelsteen, som derved
fik sig en chance for at blive omvendt.
Målet var Solu-Khumbu regionen samt et
besøg hos Ama Dablam-gutterne.
Trods de emsige og usædvanligt nys-
gerrige toldere i Karachi nåede vi dog frem
til Kathmandu, og vi regnede med at bruge
næste dag på at ordne trekking permits
m.v. så vi kunne komme til Jiri, trekkets
udgangspunkt om onsdagen. Det skulle vi
dog ikke regne med, mente den taxi-
chauffør, der kørte os ind til byen, efter-
som der netop var startet en stor festival,
og alle regeringskontorer ville være luk-
kede den næste uges tid. Dette problem
fik vi dog hurtigt løst da vi fandt et trekking-
bureau, hvis indehavers onkel var gode
venner med indenrigsministeren. Seks ti-
mer senere havde vi fået tilladelsen for-
medelst 10 dollars ekstra, men måtte alli-
gevel vente til fredag da der ingen bus
kørte før.
Busturen var et kapitel for sig. Vi havde
betalt ekstra for at komme med ekspres-

Forfatteren under en thepause

Forfatteren under en thepause
bussen, men alligevel brugte den 17 timer
om de 188 km takket være et motorned-
brud og en punktering, som dog blev
negligeret. Gad vide om det var en tidlig-
ere AG-bus...?
Turen fra Jiri til Namche Bazaar er på
godt 120 km og indebærer en samlet
højdestigning på ca. 8000m. Det tager
som regel en uges tid, og vi brugte 8 dage.
Vi havde hyret tre bærere til at bære en del
af vores udrustning op til Namche. Jeg
havde været lidt skeptisk, hvorvidt det var
nødvendigt med bærere, men derigennem
havde vi alle en rygsækvægt, der var be-
hagelig at bære, samtidig med, at vi ville
have det nødvendige udstyr til disposition,
når vi skulle ovenfor Namche. Endvidere
var det ofte fremmende for kontakten med
lokalbefolkningen, at vi havde lokale med.
Første dag var en let halvdagstur - 500m
op og 900m ned til Shivalaya, men efter-
hånden blev etaperne længere. Vi faldt
efterhånden ind i en behagelig rutine: op
ved sekstiden og vække værtsfolkene.
Herefter rygsækpakning indtil morgen-
theen er klar, hvorefter der er afgang kort
efter solopgang ved syvtiden. Fire-fem
timers vandring, et par timers frokost-
pause og en tre timer mere til fods inden
natlogiet nås. Man kan uden større
problemer forcere tempoet, men hvorfor
skulle man det? Som det var kunne hver
og alle tage sig tid til sine diverse gøremål
under turen. Vi kunne studere husbyggeri
eller markarbejde, og ofte faldt vi ind på et
hyggeligt thehus. De obligatoriske toilet-
besøg skulle der også være tid til.
At vandre dernede i bakkerne viste sig
snart at være væsentligt anderledes end
de vandreture jeg er vant til at foretage
herhjemme i Alperne og Skandinavien.
Hvor man herhjemme udsøger sig uvej-
somt terræn for at undgå for megen trafik,
er de stier som man går i Nepal faktisk
landets hovedveje, overalt er der en livlig
trafik af bærere og lokale sherpaer. Med
hyppige mellemrum er der små raste-
pladser, og der er aldrig mere end en time
til nærmeste thehus. Da kortmaterialet er
temmelig upræcist, ved man aldrig, hvad
der gemmer sig bag næste sving, og de
mange små oplevelser undervejs gjorde,
at jeg ikke så meget tænkte på, hvad som
lå forude - det var livet lige nu og her.
De første dage fra Jiri var det fortrins-
vis risdyrkede terrasser vi passerede
gennem, men snart blev terrænet stejlere
og mere vildt med større højdeforskelle, og
når vi krydsede bjergpas eller højderygge,
var der ofte et interessant blik mod nord
og de sneklædte bjerge. Efter fem dage og
fire større pasoverskridninger nåede vi
frem til rutens laveste punkt, Dudh Kosi-
floden i ca. 1560m. De næste dage skulle
vi følge den nordpå mod Namche, og med
tiden skulle det også lykkes mig at nå frem
til dens kilder i ca. 5000m højde. Nu hvor
vi gik på langs af floddalene i stedet for på
tværs af dem blev dagsetapernes højde-
forskelle også mindre. Som vi steg op gen-
nem dalen lagde vi også de sidste
rismarker bag os. Over 2500m kan man
ikke længere dyrke ris, og i stedet over-
tager kartofler, gulerødder og andre rod-
frugter. Dette skift ses også tydeligt i
kosten man får undervejs. Hvor det de
første dage næsten kun var ris på tusind
måder blev maden mere varieret op langs
Dudh Kosi. I denne del går desuden en af
de vigtige nord-syd handelsveje, og ofte
blev vi tilbudt appelsiner, mango eller
andre frugter fra de tropiske regioner
længere sydpå.
Nu var et af vore mål med turen at
besøge Ama-folkene i base inden de tog
ned, men efterhånden som vi hørte nyt
gennem folk, som kom ned deroppefra
stod det os klart at ekspeditionen avan-
cerede hurtigere end planlagt, og at de
efterhånden var ved at bryde base. På
sjettedagen nåede vi frem til Surkhe og
var ved at indlogere os for natten, da en
sherpa kom ned og fortalte at nogle fra
ekspeditionen havde forladt Namche og
ville nå Lukla samme dag. Da vi vidste de
ville flyve ud derfra pakkede Erik og jeg
hurtigt sammen og fortsatte op mod Lukla,
som vi nåede halvanden time senere efter
mørkets frembrud. Og efter en halv snes
forgæves forespørgsler, fandt vi endelig
Henrik og Caspar, trætte, men ved godt
mod trods Henriks ukampdygtighed. Det
blev sent den aften, da der var mange
historier der skulle fortælles og meget
En tidlig morgen på vej mod Lamjura Pass
En tidlig morgen på vej mod Lamjura Pass
Foto: Jan Elleby

chang, som skulle drikkes.
Næste dag skiltes vi, og mens Henrik
og Caspar fløj ud, fortsatte Erik og jeg ned
og mødte de tre andre tre timer senere på
en kort dagsmarch. Nu manglede der blot
en enkelt dag til Namche, og det var vel
nok en af de flotteste, da stien går nede i
den slugt floden har dannet. For nogle år
siden hærgede en større flodbølge dalen,
raserede tre kilometer af stien og tog 10-
15 broer med sig som kun delvist er
genopbyggede, så det var et interessant
studium i brobygningsmetoder. Til sidst
krydsede vi floden for sjette gang og steg
de sidste stejle 500m op til Namche, hvor
vi traf de øvrige ekspeditionsmedlemmer
og oprettede midlertidig base.

Med ankomsten til Namche kunne vi
starte på anden etape af vores turplan-

lægning, som havde undergået en del
ændringer undervejs. Vi havde fejlbereg-
net tidsforbruget til og fra Jiri og havde nu
kun otte dage til rådighed oppe i Khum-
buregionen i stedet for de to uger vi
oprindeligt havde regnet med, og det var
på forhånd klart, at det var alt for lidt, men
det kunne der desværre ikke ændres på.
Vores plan havde været at lægge base i
Dingpoche, en lang dagsmarch fra Nam-
che, hvorfra vi kunne lave separate ture,
men af tidsnød blev det nu Namche i
stedet. Erik og jeg havde planlagt tre ture:
en til Ama Dablam basecamp, en til
Everest basecamp og en til Island Peak,
men vi havde nu kun mulighed for at lave
een tur, og vi besluttede os for Island
Peak, mens de andre ville gå på Gokyo
Peak, et traditionelt udsigtsbjerg i ca.
5360m. Et par timer før afgang næste
morgen fik Erik dog kolde fødder og
besluttede sig for Gokyo i stedet. Nu var
jeg dog ikke så meget focuseret på at nå
selve toppen som Erik; for mig var det
mere, at jeg ville teste mig selv i højden,
så jeg valgte at tage alene afsted efter at
have rådført mig med Jan N. og Peter, som
netop havde været deroppe.
For at undgå højdesyge anbefales det
at ligge to dage over i Namche, stige
langsomt og først gå mod toppen på nien-
dedagen, men dels var min plan at opsøge
problemerne, og derudover skulle jeg jo
være tilbage i Namche otte dage senere,
så det blev kun til en halv hviledag inden
jeg gik videre mod klostret i Tengpoche,
3800m. Under indturen blev det mig klart
hvilken opgave det var at gå op på Ama
Dablam. Jeg havde godt nok snakket med
en amerikansk ekspeditionsklatrer et par
måneder forinden, og han sammenlignede
bjerget med Cerro Torre, teknisk set; men
det var nu alligevel noget andet at se det
live.
Dingpoche blev nået næste dag og
havde egentlig været målet for den dag,
men det var stadig længe lyst, så jeg
fortsatte til Chhukhung, den sidste by i
dalen i 4730m. Over 4000m åbnede dalen
sig og blev efterhånden bredere, og da
skoven forsvandt med højden, fik jeg
uhindret udsyn gennem dalgangene. Den
øvre del af Chhukhung-dalen bliver effektivt
spærret af Lhotse, som er det mest mar-
kante bjerg, når man har passeret Ama
Dablam. Jeg kunne ikke lade være med at
tænke på, at højdeforskellen mellem
Chhukhung og Lhotse var den samme som
mellem Chamonix og Montblanc, uagtet
det forhold, at Chhukhung på nær firs meter
allerede havde Montblancs højde. Lodget i
Chhukhung var nok det mest sympatiske
på hele turen. Trods det, at det var en
noget primitiv hytte, fejlede servicen intet,
og værtsparret var i stand til at give gode råd
om turen videre frem. De anbefalede
mig at gå op på deres lokale husbjerg
Chhukhung Ri, som med sine 5377m er et
meget spinkelt forbjerg til Nuptse.
Jeg havde godt nok hørt om mange
bjerge hernede, men denne kendte jeg
ikke, ejheller var den omtalt i føreren eller
med på kortet, så det kunne blive ganske
interessant. Da jeg gik derop næste
morgen viste det sig at være mere
interessant end svært. Selve bestigning-
en var en ganske ukompliceret flanke-
march, og det sværeste var at krydse
bækken nedenfor bjerget, da nattefrosten
havde overtrukket alle trædesten med et
tykt ispanser. Var opturen let var udsigten
fra toppen eminent. Hele Chhukhungdalen
og Khumbudalen var linet op, og over
bjergkæden stak Cho Oyo og Makalu frem -
selv Numbur, som vi havde passeret
under indmarchen en uge tidligere duk-
kede op igen. Der findes mange andre
udsigtsbjerge, og mange er højere, men få
ligger så frit som Chhukhung Ri og giver
udsigt til alle sider. Men måske bliver den
overset, fordi man ikke kan se Everest
herfra. I så fald er Nuptse og Lhotse en
fortrinlig substitut.
Efter en times tid på toppen gik jeg
tilbage til Chhukhung, pakkede teltet ned
og fortsatte op langs floden mod Island
Peak basecamp. Floden var nu blevet
væsentligt mindre, og i 5000m nåede jeg
stedet hvor Lhotsegletscheren og Imjaglet-
scheren mødes og Dudh Kosi udspringer -
dens øvre løb dog kaldet Imja Drangka.
Herefter var det slut med vandet - base-
camp, som ligger hundrede meter højere
bag gletscheren har intet vand, men det
lykkedes mig dog at finde nogle isblokke i
et tidligere vandløb. Fra base er der knap
1100m til toppen af Island Peak, og da jeg
satsede på at gøre turen på een dag,
startede jeg før solopgang fra lejren og
nåede små tre timer senere frem til den
øvre lejr i 5490m. De fleste tager sig mere
tid til bestigningen og overnatter her, men
det havde jeg ikke tid til, selv om det
sikkert må være uhyre flot.
Efter den øvre lejr blev terrænet lidt
stejlere, men her var der en regelret sti som
krydsede frem og tilbage mellem svagt
markerede grater. Også her blev jeg
overrasket over, hvor let man kan nå op i
højden i Khumbu; det er mere et spørgsmål
om højdetilvænning end teknik, om man
kommer op. I 5750m bliver graten markant
et øjeblik, inden den dukker ind under glet-
scheren, der danner adgang til topvæg-
gen. Først til sidst kommer man fri af de
sidste séracs og kan se topvæggen, og
her viste det sig at mine anelser blev
På Chhukhung Ri. Ama Dablam i baggrunden
På Chhukhung Ri. Ama Dablam i baggrunden
Foto: Jan Elleby

bekræftet. Det havde været en snefattig
periode og isvæggen var blotlagt flere
steder med åbne brud. Jeg kunne måske
nok klatre op, men nedover ville det afgjort
have været en fordel at have været to så
man kunne sikre på de svære passager.
Hvorom alting er, følte jeg dog, jeg havde
nået mit mål. Jeg var steget fra 3000m til
5900m på fire døgn uden at have haft
højdemæssige problemer og behøvede
derfor ikke at tage toppen med, selvom
det nu havde været rart. Jeg tog trods alt
alligevel en times slapper, inden jeg
startede tilbageturen til base.
Tilbage i base havde jeg nu tre dage, til

jeg skulle være i Namche, men jeg reg-
nede ud, at jeg lige kunne nå at aflægge
Kala Pattar et besøg på tilbagevejen, og
på en lang march nåede jeg dagen efter
tilbage til Dingpoche og fortsatte op til
Lobuche, næstsidste landsby i Khumbu-
dalen i 4930m. Denne nat bragte snevejr
med sig, men trods tunge skyer næste
morgen ville jeg alligevel give Kala Pattar
en chance. Godt det samme, for da jeg
nåede Gorak Shep et par timer senere
lettede skyerne lidt, og på toppen af Kala
Pattar fik jeg en ganske acceptabel
udsigt. Fortsætter man til Upper Kala
Pattar under Pumo Ri, 5650m får man
nok det bedste blik til Everest, som klart
er hovedattraktionen her, men skulle jeg
vælge, ville min favorit nok fortsat være
Chhukhung Ri.
På vej tilbage til teltet vendte snevejret
tilbage for en times tid, men det hørte
op tidsnok til, at jeg kunne påbegynde den
lange tilbagetur til Namche. Jeg nåede dog
kun 300m ned inden det blev mørkt, så jeg
tyede til et enkelt lodge nedenfor Khumbu-
gletscherens moræne. Tidligt næste mor-
gen startede jeg ud på de sidste 1500
meters nedstigning, og hen på eftermid-
dagen nåede jeg Tengpoche, hvor jeg
pludselig hørte nogen kalde på mig. Det
var Hans, som var gået solo, efter at han
havde måttet give op overfor Gokyo Peak
på grund af højdesyge, så det er noget,
som rammer i flæng. Mens jeg fik en the
pakkede han rygsækken og vi fulgtes det
sidste stykke til Namche.
Hjemturen er der ikke så meget at
skrive om. Til det sidste havde jeg håbet vi
kunne krydse Trashi Labtsa og gå tilbage
gennem Rolwaling, men da de fire andre
meldte fra måtte vi gå samme vej ud som
ind. Lidt uinspireret, så det havde nok
været bedre om vi var fløjet ud i stedet.
Således lykkedes det os dog at nå frem til
Jiri en uge senere. Det vil vel næppe være
sidste gang jeg tager derud, men en anden
gang skal det nok være i noget længere tid -
en uge er simpelthen for kort tid til et
område som Khumbu.