Navigation: Quicklink   
Start  >  Artikler  > En anden måde...
 
 Uploaded 27-03-01  
Artiklen bragt i Dansk Bjergklub nr. 1 - 1990, februar 1990.


En anden måde at
bruge week-enden på

Jan Elleby

Læser man i gamle numre af bjerg-
bladet, vil man se, at der i tidligere tider
eksisterede en tradition for at tage til
Alperne på forlængede weekendture; en
mulighed, der ikke bliver anvendt for
meget for tiden. Imidlertid skulle jeg mene,
det stadig er muligt at få lavet noget sydpå
for en weekend, så en fredag i oktober tog
jeg sammen med Tom Foster til Saas Fee,
hvor vi ankom udhvilede ved middagstid
om lørdagen efter at have sovet natten
væk på toget. Men andre velsagtens
brugte middagen til at traske ned til Kul-
lens klipper tog vi stien over Hannigalp
op til Mischabelhütte, som var vores
udgangspunkt for søndagens bjergtur.
Stien er rimelig stejl, men da der ikke var
faldet sne af betydning endnu, voldte den
ikke de store problemer, og vi nåede
hytten i 3329 m inden det blev mørkt.
Vores plan havde været, enten at lave
nordøstvæggen på Lenzspitze eller
samme grat på Nadelhorn, alt efter
forholdene, men det skulle dog vise sig at
blive noget helt andet. Da vækkeren
ringede, kunne vi konstatere, at der blæs-
te en veritabel storm udenfor, og vi havde
nærmest det indtryk, at hytten kunne
blæse ned om ørerne på os, men i og med
at hytten havde stået der i 87 år blev den
nok stående et par dage til. Ved halvotte-
tiden var vinden dog begyndt at løje af, og
vi kunne så småt begynde at tænke på at
komme afsted, og efter en time kunne vi
starte ud ad graten, som førte op til
Hohbalmgletscher.
Foto taget 1989 i en bivuak under Aiguille du Géant, Montblanc

Foto: Doug Smith.

At vi havde mistet fire værdifulde timer
om morgenen betød et væsentligt afbræk i
vores planer; hvis vi skulle være i Basel
samme aften, kunne vi næppe nå hverken
Lenzspitze eller Nadelhorn, så vi lod os
nøjes med Ulrichshorn, en sidetop til Nadel-
horn i 3925 m højde. For at nå dertil skulle
vi først krydse Hohbalmgletscheren for at
nå over til Windjoch, og det var ikke særlig
problematisk, da stormen og fygesneen
havde sandblæst gletscheren så der næp-
pe var en snekorn tilbage. Under Windjoch
lå der dog dybe driver, hvor sneen føg

Mod toppen af Ulrichshorn; i baggrunden Nadelhorn

Foto: Jan Elleby
Mod toppen af Ulrichshorn; i baggrunden Nadelhorn.

over passet og dækkede vores spor så
snart vi havde sat dem.
Windjoch blev nået, og i samme øjeblik
vi stak hovedet op over vægterne ramte
vinden som et kølleslag, der skyndsomt
fik os til at trække hovederne til os. Da vi
dukkede op igen et par minutter senere,
var det med hue og vanter og alt snøret
godt til. Vi spildte ikke mere tid i passet,
men fortsatte straks op mod toppen,
egentlig ganske tilfredse med, ikke at
skulle gå på Nadelhorn i den vind. Termo-
metret ved hytten havde vist minus 8, og
med vindfaktoren oveni var det ret så
køligt, så det var meget godt, vi ikke
skulle ud på en 4 timers gratvandring til
Nadelhorn. Trods vinden var sigten gan-
ske udmærket efterhånden som skyerne
af fygesne lagde sig, hvilket var en kraftig
fordel i og med at Ulrichshorn går for at
være et af de bedste udsigtspunkter i
Saas-området. Lenzspitzes nordøstvæg
stod på den anden side af gletscheren og
grinte af os, men den må vi nok vende
tilbage til en anden gang.
Tyve minutter blev vi på toppen, så var
det på høje tid at stige ned, inden vi frøs til
snemænd, og det var en lise, da vi kunne
dykke ned under de frelsende vægter
under Windjoch. Tilbageturen var nu kendt
terræn. Først ned ad skrænten til glet-
scheren, træde nye spor gennem snedriv-
erne for foden, krydse gletscheren tilbage
til graten og ned til hytten igen. Vi kunne
se, at vi havde gjort det rigtige i ikke at gå
igang med Lenzspitze eller Nadelhorn, da
det nu var ud på eftermiddagen, og vi
stadig manglede tusind højdemeter ned til
svævebanen. Tom havde været lidt dårligt
gående under turen, så han steg ned efter
en kop the og en håndfuld rosiner, mens
jeg blev tilbage, ryddede op og lukkede
vinterrummet af. Den stejle passage under
hytten var let nok at finde vej ned gennem,
Tom på toppen af Ulrichshorn

Foto: Jan Elleby
Tom på toppen af Ulrichshorn.

men al den sne, som stormen havde føget
ned fra gletscheren, havde lagt sig som en
uformelig masse neden for væggen og var
et forbandet ælte at tumle rundt i.
Til sidst kom dog også jeg ned, og det
lykkedes mig at indhente Tom hundrede
meter før svævebanestationen. Denne så
underlig død ud, men et sted derinde sum-
mede en motor, og efter at have kimet løs
med klokken kunne vi også blive betjent.
Banen lukkede kl. 16.30, og da vi endelig
fik en kabine ned var den 16.20, så der
havde ikke været megen tid at give væk
af. 16.28 var vi så nede ved dalstationen
til mit nok hidtil hurtigste besøg i Saas-
Fee. Ved at skyde genvej gennem et par
hotelhaver og springe over et stenhegn
eller to lykkedes det os at klare turen ned
til busstationen, så vi kunne nå bussen
16.34 mod Brig. Perfect timing. Vi kunne
godt have nået bussen en time senere,
men som det var nu, kunne vi få tid til et
fornuftigt måltid mad i Brig inden det gik
videre mod Basel.
Halv to mandag eftermiddag var vi så
tilbage på hovedbanen igen, klar til at
påbegynde en ny uges arbejde. Jeg havde
dog taget fri, mens Tom skulle på arbejde
samme eftermiddag. Det virkede dog ikke
som om, vi kun havde været væk en
weekend, men snarere som en hel uges
ferie, så når tiden tillader det og vejr-
meldingen en anden gang lover godt vejr
sydpå...

Praktiske oplysninger:
Tog af København 16.40, an Saas-Fee
12.52
Bus af Saas-Fee 17.34, an København
13.30
Pris København-Brig, 2-pers. Superspar-
preis, pp 995,-
Tlf. vejrudsigt i Schweiz: 00941-31-162