Navigation: Quicklink   
Start  >  Bjergbestigning  >  Guide  >  Index  > Fletschhorn
 
 Opdateret 20-01-05  
Roccia Nera

Fletschhorn    3993m

Fletschhorn og Lagginhorn set fra Längflue

Fletschhorn og Lagginhorn set fra Längflue (SW).

Fletschhorn er det nordligste og mindste af de tre høje markante bjerge på østsiden af Saastal, men set fra Simplon ser bjerget imponerende ud med sin store nordvæg. Fletschhorn er topografisk et meget kompliceret bjerg med ikke færre end fem grater, der omkranser en central, højtliggende gletscher. Bjerget bestiges forholdsvis sjældent da det er under 4000m, men der har i årevis rumlet planer om, kunstigt at forhøje toppen til 4000m.

Førstebesteget: 1854 (NE-graten)
Kort: Blad 1309 Simplon
Fører: SAC Walliser Alpen bind 5

A) W-flanken og NW-graten fra Weissmieshütte. 4½ time, WS, 1267hm.
  I en ikke helt indlysende linieføring er dette den hurtigste og måske letteste rute på Fletschhorn.
  Fra Weissmieshütte, 2726m, fører en lille sti op over græs i nordøstlig retning til bækken der afvander Lagginhorngletscher. Man følger stien videre mod nord og videre op over Tälligletscherens østlige sidemoræne til klippevæggen under Lagginhorns W-grat, ½ time. Her kan man let krydse Tälligletscheren mod nord og fortsætter opstigningen gennem grus og sne til et lille pas i Jegigrat mellem Inner Rothorn (3457m) og Fletschhorn, 1½ time. Nu fortsætter man mod nordøst ad graten, som til at begynde med består af sne, men snart afløses af god og fast klippe. I let klatring passerer man P.3527,4, og kort efter bliver graten atter snedækket, 45 min. Man følger graten yderligere op til ca. 3600m, men holder så mod venstre og krydser diagonalt sneflanken til en svagt markeret sadel i NW-graten i ca. 3810m højde, 1 time. Fra sadlen stiger man nu op over NW-graten mod den kuppelagtige top, krydser et par store spalter på kuplen og når til slut højeste punkt, ½ time. Ialt 4½ time i opstigning, 2 timer i nedstigning.

B) Ad Fletschhorngletscher fra Weissmieshütte via Fletschhornjoch. 4½ time, ZS-, 1267hm.
  I tidligere tider en meget benyttet rute, som dog er blevet vanskeliggjort af Fletschhorngletscherens tilbagetrækning. I dag benyttes stort set kun den øverste del af ruten, og det i nedstigning til Fletschhornjoch i forbindelse med en overskridning til Lagginhorn.
  Fra Weissmieshütte, 2726m, følger man rute A til klippevæggen under Lagginhorns W-grat, ½ time. Man fortsætter mod NE til foden af isfaldet, hvor man må forsøge at finde en vej op langs sydsiden af gletscheren. Eventuelt må man benytte de tilgrænsende Lagginhorn-klipper under risiko for stenslag. Dette parti kan være ganske kompliceret og koste megen tid. Har man først passeret isfaldet fører en flot snedal op til det øvre gletscherplateau og Fletschhornjoch (3694m), under gode forhold 4 timer. Fra Fletschhornjoch krydser den direkte rute plateauet mod NNE til den lille sadel 300m øst for toppen (3904m), hvorfra en let snegrat fører til toppen, ½ time. Ialt 4½ time i opstigning.
  Variant: Fra Fletschhornjoch kan man i stedet gå omvejen over P.3919, som er knudepunktet for de tre store grater, der falder af mod Simplon, og herfra ad graten på toppen af nordvæggen til højeste punkt. Denne omvej lægger ca. 45 min. til tiden. En overskridning fra Fletschhorn til Lagginhorn via Fletschhornjoch kan sættes til 2½ time, ZS-.

C) NE-graten (Breitloibgrat eller Bodmergrat) fra Simplon Dorf via Griessernugletscher. 8 timer, WS, 2521hm.
  En meget afvekslende og landskabsmæssig flot tur, der delvist følger førstebestigerens rute.
  Fra Simplon Dorf, 1472m, følger man landevejen til Egga, hvorfra en god sti fører op over den gamle skovklædte moræne over Chatzustafel til Rossboden (1922m), 1 time. Et stykke vej ovenfor hytterne deler stien sig, og man vælger den venstre, der diagonalt overskrider en mindre klippevæg og fører frem til en græsklædt gryde under Griesserna (2220m), 45 min. Herfra fører et stispor videre i vestlig retning op over en græsklædt ryg til Rauthorns SE-grat (2669m), 1 time. Her betræder man den stort set spaltefri Griessernugletscher, som man krydser i sydlig retning, og over en lang og monoton sneflanke når man den lille overgang mellem Griessernugletscher og Rossbodegletscher (3012m) med bivuakeringsmulighed, 1 time.
  I det videre forløb krydser man nu Rossbodegletscher i en stigende travers mod syd med en fantastisk udsigt til Fletschhorns nordvæg. Under væggen holder man gradvist mere mod øst og når således i en stor kurve frem til den brede sneskulder på Breitloibgrat (3331,9m), 1¼ time. Herfra følger man graten, som består af let men løs klippe. I den øverste del af graten når man op i sneen, som fører til knudepunktet for de tre store grater, der falder af mod Simplon (3919m), 2 timer. Herfra ad forbindelsesgraten på toppen af nordvæggen til højeste punkt, ½ time. Ialt 8 timer i opstigning.
  Under førstebestigningen blev graten nået længere nede, via flanken øst for Rossbodegletscher. Denne variant kan på grund af gletscherens tilbagetrækning ikke anbefales i dag.

Fletschhorn og Lagginhorn set fra Längflue

Interne links:

Weissmieshütte
Bjerghytter
Bjergbestigning i Saastal
Generel information om Saastal
Eksterne links:

Weissmieshütte
SAC bjerghytter
Turistinformation Saastal