1977

Jeg deltog efterhånden i en del en- og flerdagesture, som dog primært var med Dansk Ornithologisk Forening, som godt nok bragte mig mange steder hen på Sjælland og i Skåne, men bjergture stod der dog ikke på programmet her. En anden tur til Jylland i 1977 bragte mig til egnen omkring Julsø hvor jeg, uden dog endnu at kende betydningen i ikke-bjergbestiger-kredse, den 3. september fandt det passende at bestige Himmelbjerget, ligesom med Høje Sandbjerg på et natligt togt gennem skovene. Denne top, som med sine 147m langtfra er Danmarks højeste, er nok den mest kendte i ind- og udland, og når jeg sidenhen skulle forsvare mig som dansk bjergbestiger kunne jeg altid sige at jeg skam havde besteget Himmelbjerget!