Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 4. nov. 2000
 
Index    Dette tema 

  Flere oversvømmelser giver anledning til eftertanke Lørdag, 04.11.00

I snart tyve år har eksperter advaret mod den omfattende afbrænding af fossile brændstoffer, med hvad deraf følger af klimaændringer og global opvarmning, men i lang tid har verdens politikere afvist at anvende en handlekraftig politik, idet der jo ikke lå beviser på noget som helst. Men som tiden gik og teorierne blev til beviser og beviserne blev mere talrige bredte der sig dog en erkendelse af at det kunne være et problem. Men der var så lige det med at gøre noget ved det, og i stedet for at gøre en indsats for at forhindre påvirkningen af miljøet har man hellere villet foretage flere undersøgelser for at klarlægge omfanget af problemet. Og alt imens fortsatte udledningen af drivhusgasserne med stadig stigning. Men nu ser vi på verdensplan flere og flere usædvanlige hændelser. Blot indenfor det seneste år har der været orkan over Vesteuropa, oversvømmelser i Mocambique, usædvanligt store laviner i Alperne, senere oversvømmelser sammesteds, og i øjeblikket døjer England ligeså med enorme oversvømmelser som har sat tusindvis af kvadratkilometer under vand. Skaderne er i milliardklassen, men kan der overhovedet siges noget godt om den historie må det være, at nu hvor den vestlige verden også bliver ramt af vore mere eller mindre selvforårsagede naturkatastrofer, kan der måske nu endelig blive sat en begrænsning for vort uhæmmede forbrug af naturens begrænsede ressourcer.