Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 9. nov. 2000
 
Index    Dette tema 

  CO2-afgiften sender spildvarme op i den blå luft Torsdag, 09.11.00

Hvis foråret kommer tidligt eller vinteren udebliver i Kalundborg, så har det ikke nødvendigvis noget med den globale opvarmning af gøre. Sagen er i stedet den, at Statoils raffinaderi sender enorme mængder spildvarme op i den blå luft, spildvarme som ellers kunne komme kommunens mange indbyggere til gode gennem fjernvarmen. Statoils raffinaderi i Kalundborg er et af Europas mest effektive, hvad angår at udnytte energien, og det er spildvarmen fra raffinaderiets sidste køletrin som med en begrænset investering kan sendes direkte ud i fjernvarmenettet. Imidlertid er de danske afgiftsregler skruet sådan sammen at der skal betales CO2-afgift for enhver varmeproduktion, også selv om der er tale om spildvarme. Statoils raffinaderidirektør udtaler til Jyllands-Posten at det vil koste firmaet over 10 mio. kr. årligt at sende varmen videre, og så er det billigere at fyre varmen af til glæde for gråspurvene. Alt imens der ikke langt derfra, på Asnæsværket, må fyres ekstra op under kedlerne for at kunne dække Kalundborgs behov for fjernvarme. Man skulle næsten tro at CO2-afgiften var indført for at skaffe penge i statskassen og ikke af hensyn til miljøet!
http://www.jp.dk