Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 16. nov. 2000
 
Index    Dette tema 

  BigMac indexet opdateret Torsdag, 16.11.00

Der findes mange måder at sammenligne verdens lande på. En meget brugt målestok er bruttonationalproduktet (BNP) som fortæller hvor meget et land producerer i forhold til indbyggerantallet. Altså et rent mål for værditilvækst. Men verden kan jo ikke alene gøres op i materielle goder, og man kan jo blot kaste et blik på manden på gaden herhjemme, og man får et bevis på at man ikke bliver mere lykkelig blot fordi man har mange materielle goder. Samtidig er der det problem at prisniveauet i de enkelte lande skal ses i forhold til lønindkomsten, hvilket gør det svært, umiddelbart at sammenholde priserne. Men gennem tiden har det vist sig at prisen på en BigMac er et overraskende pålideligt index over værdien af de enkelte landes valutaer, samtidig med at det er enkelt at skaffe informationerne. En BigMac kan fremskaffes over stort set hele kloden, og i produktionen af en sådan indgår både råvarer, forarbejdningsindustri, arbejdskraft, husleje, skatter og afgifter, således at den lokale indtjening og købekraft altid vil være afspejlet i prisen på en BigMac. Og på McDonald's hjemmeside kan man nu til enhver tid følge med i BigMac-indexet.
http://www.mcdonalds.dk/om/bigmac_index.php3 Link ikke længere aktivt!