Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 27. nov. 2000
 
Index    Dette tema 

  Verdens længste vejtunnel indviet Mandag, 27.11.00

I mange år har den 16,9 km lange Gotthardtunnel i Schweiz været verdens længste biltunnel, men i dag er den blevet reduceret til en andenplads efter at den norske kong Harald V indviede Lærdalstunnelen, som med en længde af 24,5 km sætter sig noget så eftertrykkeligt på førstepladsen. Tunnelen er bygget mellem Lærdal og Aurland ved hver sin arm af Sognefjord, og gør det således muligt at køre hele vejen i bil mellem Oslo og Bergen, Norges to største byer, uden at skulle med færge på langs af Sognefjorden. Hidtil havde dette kun været muligt om sommeren hvor man kunne benytte en hovedvej over Hardangervidda, men fra i dag er det muligt at køre i bil året rundt. En tunnel af en sådan længde har krævet specielle hensyn. Ikke blot har man måttet bore en ekstra, to km lang sidetunnel for at skaffe tilstrækkelig udblæsning til ventilationen, men man har også gjort tiltag for at mindre den monitoni som uvægerligt opstår i de tyve minutter det tager at køre gennem tunnelen. Hver sjette km udvider tunnellen sig til store fjeldhaller hvor en særlig lyssætning giver indtryk af at man er kommet ud i fri luft en frostklar morgen hvor daggryet nærmer sig. Imponerende at en så lang tunnel og ingeniørmæssig bedrift er blevet gennemført, blot for at dække en forventet trafik på bare 1000 biler i døgnet, svarende til en bil i hver retning hver 3. minut.
http://www.verdaslengste.no/ Link ikke længere aktivt!