Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 8. dec. 2000
 
Index    Dette tema 

  Kønsdiskriminering på Soul's Cellar Fredag, 08.12.00

For en måned siden havde jeg her på bloggen en temmelig uforbeholden kritik af den måde man på Souls's Cellar, en bar/café på Vestergade i det indre København, sorterer blandt gæsterne på ved at fravælge folk som ikke opfylder deres ubeskrevne dresscode. Men det har åbenbart ikke været nok til at forhindre folk i at komme på stedet, for siden har man indført endnu et tiltag, som ikke kan siges at være andet end kønsdiskriminerende, nemlig at indføre en entré på 20 kr. for fyrene, mens pigerne som hidtil får lov at slippe gratis ind. Det er ikke helt klart hvorfor man har indført denne adgangsbegrænsning; det kan næppe være for at lave en form for kønskvotering, da det er mit indtryk fra mine tidligere besøg at der er nogenlunde lige mange af begge køn som frekventerer stedet. Noget andet er at man måske lægger mere mærke til fyrene som generelt er mere udadvendt end pigerne, som ofte underholder sig selv i venindegrupperne. Men det lader til at Soul's Celler slipper godt fra det, omend jeg spekulerer på hvordan reaktionen ville være hvis det var omvendt, at det var pigerne som skulle betale mens fyrene kom gratis ind. Og resultatet er da heller ikke udeblevet, da det lader til at der er næsten lige så mange udenfor stedet som indenfor. Hvilket jo ikke kan undre, når man derved når op på at en pils koster 66 kr!
http://www.aok.dk