Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 28. maj 2001
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Danmarks første naturpark på vej Mandag, 28.05.01

Modsat de fleste andre lande i Europa har Danmark aldrig haft en nationalpark, og dette til trods for at der ved flere lejligheder har været fremsat forslag herom. Men man har hidtil veget tilbage, fordi man frygtede at det ville medføre adgangsforbud til de få steder i Danmark hvor der endnu er natur af betydning, samt omkostningerne forbundet med etablering af sådanne nationalparker. Men Danmark kan få en rigere natur uden at blive fattigere på penge. Vejen til mere natur går gennem en mere effektiv udnyttelse af de mange støtteordninger, der i forvejen findes til natur- og miljøformål. Hvis pengene bruges til at oprette større sammenhængende naturområder, er vejen banet for flere fugle, fisk og planter, uden at skatteyderne nødvendigvis må ryste op med flere penge til naturbeskyttelse. Dertil kommer, at store naturområder kræver mindre pleje og dermed færre penge at drive end små lokaliteter. Dette er vurderingen i henholdsvis Naturrådet og Miljøministeriet. Wilhjelmudvalget under Skov- & Naturstyrelsen har i et forslag peget på syv større områder i Danmark, hvor større naturparker kan etableres. Lokaliteterne repræsenterer hver for sig forskellige former for typisk dansk natur. De syv udpegede områder er hede- og klitlandskaberne i Thy, skovene og moserne omkring og i Lille Vildmose, Gudenåen, Det sydfynske Øhav, Mols Bjerge og Helgenæs, Gribskov og Esrum Sø samt Store og Lille Åmose og Tissø. Styrelsen peger på, at etableringen af større naturområder bedst sker gennem frivillige aftaler med landmænd og andre grundejere i områderne. Aftalerne skal være mindst 20-årige og skal indeholde bestemmelser om, at arealerne skal omlægges til vedvarende græsning og at landmændene ikke må bruge gødning og sprøjtegift.
http://www.sns.dk/wilhjelm/wilhjelm/tema.htm Link ikke længere aktivt!

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.