Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 26. aug. 2001
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Chamonix stemmer nej til genåbning af Montblanctunnelen Søndag, 26.08.01

I nu et par år har der været ro og fred i Chamonix og dalen i øvrigt. Lige siden den katastrofale brand i Montblanctunnelen i marts 1999 har de tunge lastbiler været tvunget til at finde andre veje udenom denne alpinismens højborg. Men lige siden har der været arbejdet på at genåbne tunnellen, da den er uundværlig for den internationale lastbiltrafik - ja, det påstås det i hvert fald, men der har da mig bekendt ikke været hungersnød i hverken Frankrig eller Italien, så så uundværlig kan den vel alligevel ikke være. Og i den mellemliggende tid har luften været klarere over den snævne alpedal, og den sædvanlige vintersmog er er saga blott. Og sådan skal det også vedblive at være, mener indbyggerne i dalen. Der har netop været afholdt en folkeafstemning med det - ganske vist noget ledende - spørgsmål, om den internationale trafik af tunge lastbiler var til gavn for den økologiske ligevægt samt befolkningens sundhed og sikkerhed. Ikke undrende viste optællingen et rungende nej fra 97,23 % af stemmerne. Godt halvdelen af de stemmeberettigede afgav deres stemme, hvilket svarer til stemmeprocenten ved de normale kommunalvalg. Afstemningen kan dog kun betragtes som vejledende, især efter at en lokal domstol havde erklæret afstemningen for ugyldig, idet sådanne politiske tiltag ikke hører hjemme på græsrodsplan, og ligeså måtte afstemningen afholdes i en kongreshal, da kommunerne ikke ønskede at lægge lokaler til på rådhusene. Omend stemmebokse og stemmesedler kunne man godt levere! Ugyldiggørelsen af afstemningen har dog ikke været til nogen ulempe, da det kun har tjent til at gøre problemet kendt i hele Frankrig, så der er nu lagt i kakkelovnen til det møde, som trafikminister Jean-Claude Gayssot i oktober vil holde om tunnelafledte trafikproblemer. Montblanctunnelen, som før lukningen blev benyttet af 17.745 biler i døgnet, forventes genåbnet til november.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.