Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 4. sep. 2001
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Ukritiske nyheder om klatring i medierne Tirsdag, 04.09.01

At klatring og bjergbestigning ikke er en ufarlig sport kommer vel næppe bag på de fleste. Alene i Alperne omkommer godt og vel et halvt hundrede mennesker under udøvelsen af deres aktiviteter i bjergene - og uden at have noget som helst belæg for det fristes jeg næsten til at sige at et tilsvarende antal omkommer i trafikken på vej til og fra bjergene! Bjergbestigning har altid været godt stof i aviserne, især hvis der er død og ulykke indblandet. Men samtidig må man ind imellem korse sig over, hvor ukritisk medierne giver nyheder fra bjergverdenen videre, som eksempelvis i affæren fra Vangklipperne på Bornholm, som jeg omtalte i min klumme for et par uger siden. Og i dag bringer Politiken en kort notits til torvs om tre erfarne britiske bjergbestigere som er omkommet ved to ulykker i Aiguille du Midi og ved Meitin-gletscheren i de mellemeuropæiske alper - hvis man endelig skal skelne mellem flere europæiske alper må det vel være Vest- og Østalperne? Nå, men årsagen til ulykken var efter skrivende at de var forbundet med samme tov, da en hage, der holdt dem til bjergsiden, knækkede og de styrtede ned. Så atter en gang bliver folk, som kun kender bjergbestigningen fra medierne, overbevist om, at man som bjergbestiger hakker noget i klippen og klatrer op ved hjælp af dette. Hvilket der ganske vist fortsat er klatrere der gør, når de klatrer artificielt, men ellers er det vist mange år siden at man er gået over til friklatring og klatrer med hænder og fødder, og kun bruger "hagerne" til at sikre sig med. En bolt (for det er vel sådan én der er tale om) knækker jo ikke af sig selv, så der er næppe tale om at de styrter ned fordi bolten knækker, men at bolten knækker fordi de styrter ned. Og selv om denne detalje nok ikke lyder betydningsfuld for dem som aldrig har prøvet at klatre, er der jo tale om, at avisen ikke skriver hvorfor de styrtede, men hvorfor styrtet endte med to dødsfald, og heri ligger der jo en vis forskel. I øvrigt kan det tilføjes, at ifølge DAV's sikkerhedsgruppe skyldes henved 90% af de klatreulykker, der kræver assistance udefra, subjektive årsager, dvs. de kunne undgås hvis klatrerne havde større rutine og respekterede denne.
http://www.politiken.dk

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.