Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 1. okt. 2001
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Terrorister begunstiges i danske asylsager Mandag, 01.10.01

Jeg har tidligere her i min klumme omtalt sagen om den 17-årige somaliske dreng Deeq Ahmed Mohamed, der blev efterladt blandt fremmede i en flygtningelejr i Etiopien for derved at kunne få den 'rette opdragelse'. Deeq var efter morens mening blevet 'for dansk' og skulle følgelig nu opdrages i den rette ånd. Og selv om Deeq gerne vil tilbage til Danmark og sit velfungerende netværk, så er det ham ikke muligt, da indenrigsministeriet har afvist at han kan komme tilbage, så længe moren - som indehaver af forældremyndigheden - siger, at han skal blive i Somalia. Men sagen kommer nu op i Folketinget, da MF Ole M. Nielsen fra Kristeligt Folkeparti har stillet spørgsmål til indenrigs-, social- og justitsministeren om, hvem der har ansvar for at undersøge og gribe ind i sager om omsorgssvigt af børn og unge, når barnet opholder sig i udlandet og forældremyndighedens indehaver har fast bopæl i Danmark. Kristeligt Folkeparti mener, at Udlændingestyrelsen og Indenrigsministeriet overtræder FNs børnekonvention ved ikke at tage hensyn til barnets tarv, men kun henholder sig til reglerne om forældremyndighed i deres afvisning af, at Deeq kan vende tilbage til Danmark. Jeg har tidligere påpeget det misforhold, at Deeq, der er fuldt integreret i Danmark og dansk kultur, ikke kan rejse ind i landet, mens moren, som i den grad hårdnakket nægter at integrere sig, ikke har problemer med at opnå opholdstilladelse. Men måske der er en skjult dagsorden, når også man samtidig hører at en tidligere irakisk hærchef har fået 'tålt ophold' her i landet, og at et tidligere ledende medlem af terrororganisationen PFLP har fået asyl i Danmark i 1995, da han har erklæret sig forfulgt i sit hjemland. Deeq er ikke forfulgt, hverken i Danmark eller Somalia, så han kan ikke rejse ind i Danmark, men jeg er efterhånden ikke i tvivl om, at superterroristen Osama bin Laden kunne få asyl i Danmark, da han jo om nogen er en forfulgt person, der følgelig skal beskyttes - eller hva'? Et eller andet sted knækker filmen.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.