Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 22. nov. 2001
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Dansk Bjergklubs jubilæumsantologi Torsdag, 22.11.01

Dansk Bjergklubs jubilæumsår er ved at komme til en ende. Klubben blev jo stiftet den 19. april 1951, og her i jubilæumsåret har der været afholdt mange aktiviteter for at fejre året - aktiviteter som jeg tidligere har omtalt her i min klumme. Aktiviteterne har som oftest været af mere festlig art, men som afslutning på jubilæumsåret er det på sin plads at efterlade et vidnesbyrd om det forløbne tids aktiviteter og liv indenfor klubben. Dette vidnesbyrd har været under udarbejdelse de forløbne 2-3 års tid, og foreligger nu i bogform som Dansk Bjergklubs jubilæumsantologi. Søren Smidt har været redaktør på skriftet, der er et bud på ikke bare en opsamling af de aktiviteter som klubbens medlemmer har foretaget, men også et forsøg på at sætte bjergbestigningen ind i en større sammenhæng. Dette er gjort ved at samle en del ældre kilder ind, som i al sin tydelighed viser, at bjergbestigning som aktivitet har levet længe før Dansk Bjergklub blev en realitet, og dette er der gravet mange pudsige småartikler frem om. De første 25 år af klubbens historie er der dog gået forholdsvis let hen over, idet der i 1976 udkom en lignende antologi i forbindelse med klubbens 25-års jubilæum. Det er for så vidt fair nok at man ikke blot gentager de gamle artikler, men da det nok kun er de færreste der er i besiddelse af antologien fra dengang, og den knap kan opstøves antikvarisk, er det en smule synd at denne del af historien ikke er særlig velbelyst. Hovedparten af den nye antologi udgøres dog af henved 30 artikler om klubmedlemmernes aktiviteter i nyere tid, skrevet af medlemmerne til medlemmerne. Og her på denne plads kan jeg da godt nævne, at jeg selv har været en af bidragsyderne, med min artikel om den første danske vinterbestigning af Aiguille Verte, en artikel som dog er blevet ændret væsentligt i sin sprorgform af redaktøren! Der er i bogen ganske vist nogle væsentlige huller i informationen - med alle de danske forsøg på Mount Everest der har været den sidste halve snes år er det påfaldende, at det eneste bidrag om Everest kommer fra Klaus Becker Larsens forsøg tilbage i 50'erne. Men omvendt: selv om bidraget er gammelt er det yderst læsværdigt, da det er tilbage fra dengang hvor man forsøgte at bestige et bjerg fordi man havde lyst til det, og ikke så meget for at opnå en eller anden form for status i offentligheden. Dette er der flere herhjemme som kunne lære lidt af! Bogen præsenteres i aften ved en reception i Dansk Bjergklubs lokaler på Løvstræde 8A, og koster 149 kr; medlemspris dog 50 kr.
http://www.danskbjergklub.dk Link ikke længere aktivt!

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.