Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 13. mar. 2002
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Tørre tal - og tørre revisorer Onsdag, 13.03.02

Danske revisorer og revisorstuderende har nu videnskabens ord for, at de som faggruppe er præcis lige så kedelige, som fordommene længe har villet vide. Faktisk viser en ny undersøgelse fra Handelshøjskolen i København, at danske revisorer er endnu mere homogene, konservative og rutinetolerante, som det hedder med et pænt ord, end revisorer i andre lande. Det er lektor, ph.d. Kim Klarskov Jeppesen, der selv har arbejdet som revisor i fire år, og som har lavet denne undersøgelse. 55 medarbejdere i to revisionsfirmaer og et tilsvarende antal studerende blev bedt om at gennemgå den anerkendte psykologiske MBTI-test, der er baseret på C.G. Jungs teori om psykologiske typer. Testen opererer med otte grundlæggende personligheder, og resultaterne viser entydigt, at revisorer er gjort af et helt særligt stof. Blandt resultaterne kan det nævnes, at der blandt revisorer er en klar overvægt af konservative og praktisk orienterede såkaldte S-typer, der kendetegnes ved deres hang til rutinearbejde og lyst til at arbejde med detaljer. Endvidere er hele 84% at karakterterisere som såkaldte T-typer, der er kendetegnet ved en udpræget modvilje mod at lade personlige værdier og følelser få indflydelse på beslutninger. Endelig er tre ud af fire revisorer udprægede J-typer, der går mere op i struktur og orden i tingene end noget andet. Med et sådant skudsmål kan det ikke undre, at revisorerne i disse år har fået sværere ved at trække unge til branchen. Men omvendt, hvis branchen netop består af mennesker, der ikke finder traditionelt, administrativt, standardiseret og upersonligt arbejde kedeligt og uinteressant risikerer man blot at de unge springer fra, hvis man forsøger at hente andre typer ind. Og som en bekræftelse heraf viser det sig, at der ikke er den større forskel på de målte resultater hos henholdsvis de uddannede revisorer og dem som endnu kun er vordende. Så det bliver ikke bedre - men hvorfor skulle det også blive det? Når nu revisionsarbejde kræver denne nødvendige konservatisme, orden og struktur, hvorfor så lave om på det - den kreative bogføring må så overlades til andre.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.