Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 14. apr. 2002
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Jernbanen taber terræn til motorvejene Søndag, 14.04.02

Som man kan læse i dagens udgave af Søndagsavisen fortsætter jernbanerne med at tabe terræn til motorvejene, ikke blot i Danmark men også i resten af Europa. I løbet af de seneste ti år er der blevet nedlagt 6.360 kilometer jernbane, mens der i den samme periode er blevet bygget næsten 10.000 kilometer motorvej. Det er den øgede samfærdsel mellem landene, og vel især mellem øst og vest, der har afstedkommet den stigende trafik, men man kan da mene at det virker lidt symptomatisk, at man bruger ressourcer på at nedlægge en fungerende jernbanestrækning, og samtidig bruger milliarder på at bygge motorveje, måske lige ved siden af den nedlagte jernbane. Og også her i Danmark er det den samme tendens, der slår igennem. I det nævnte tidsrum er det blevet bygget 260 kilometer motorvej, mens der i samme tidsrum er blevet nedlagt 112 kilometer jernbanespor. Disse tal samt mange andre står at læse i en ny rapport, som er udkommet fra EU's statistiske kontor Eurostat. Og her kan man læse mange andre artige sager, og der fremkommer også visse statistiske oplysninger som kan virke temmelig overraskende. Især tallene om den samlede skinnelængde i forhold til landets areal. Her ligger Belgien helt i top med 111,7 kilometer jernbane pr. kvadratkilometer mens Grækenland ligger helt i bund med blot 17 kilometer. Danmark placerer sig ca. midt imellem med 52 kilometer jernbane pr. kvadratkilometer, og det lyder da ganske uskyldigt. Men så lige prøv at tænke igen. Med et areal på ca. 43.000 kvadratkilometer skulle det betyde, at der i Danmark alt i alt var anlagt 2.236.000 kilometer jernbane, eller en strækning svarende til 56 gange rundt om jordkloden! Der må vel være smuttet et komma et eller andet sted, for ellers burde der da ikke på noget sted i Danmark være mere end højst et par meter til nærmeste jernbane. Men om det er det statistiske kontor eller Søndagsavisens reporter der er snublet over tallene forbliver nok uopklaret.
http://www.sondagsavisen.dk

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.