Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 9. jun. 2002
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Global opvarmning - who cares? Søndag, 09.06.02

USAs præsident Bush er ikke for ingenting en tidligere oliemand, og hans politik, der ene og alene tilgodeser industrien og forherliger forbruget, til ugunst for naturen og miljøet, har tit og ofte vakt furore blandt miljøorganisationer, både nationalt i USA og på verdensplan. Mest bemærkelsesværdigt er nok Bush's konsekvente nej til at ratificere Kyoto-aftalen, som ellers skulle være det hidtil største skridt til, globalt at nedsætte CO2-udslippet og afdæmpe den globale opvarmning. Og så længe aftalen ikke anerkendes af USA, der står for 30% af hele klodens CO2-udslip, da vil aftalen kun have begrænset effekt. Derfor kom det som noget af en overraskelse, at et embedsmandsudvalg under Bush-regeringen netop har udsendt en rapport, hvori det beskrives hvilke konsekvenser den globale opvarmning vil få for det amerikanske klima over en bred front, og ikke nok med det, rapporten vedkender også, at disse klimaændringer først og fremmest er en konsekvens af menneskeskabte drivhusgasser. Dette er helt nye toner fra et USA, der hidtil har benægtet at den globale opvarmning skulle være et resultat af menneskeskabte aktiviteter. Et pænt skridt på vejen, og man måtte mene det var på høje tid, for rapporten forudser både flere orkaner og oversvømmelser i de sydlige stater, svigtende vandforsyning i de vestlige stater på grund af reduceret snefald, samt udtørring og fragmentering af skovene i Midtvesten på grund af de stigende temperaturer og vandmangel. Det medfører dog ikke at Bush har tænkt sig at gøre noget ved det: han anerkender ganske vist nu, at mennesket er den primære årsag til den stigende temperatur, men tilføjer så lakonisk at det blot er noget vi må lære at leve med, og at en reduktion af drivhusgasserne ikke kan bremse klimaændringerne. Så kender vi Bush igen. Han erkender at klimakatastrofen er på vej, men han vil ikke erkende, at han sidder med den eneste nøgle, der kan tøjle situationen.
http://www.epa.gov/globalwarming/publications/car
Link ikke længere aktivt!

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.