Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 12. jun. 2002
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Vigtige aftaler mellem Schweiz og EU er trådt i kraft Onsdag, 12.06.02

Den 1. juni trådte syv vigtige bilaterale delaftaler mellem EU og Schweiz i kraft. Den aftale, der betragtes som den vigtigste, er retten til fri bevægelighed for personer mellem EU og Schweiz - på samme måde som der er fri bevægelighed mellem EU-landene for EU-borgere. Aftalen sikrer EU-borgerne ret til indrejse, ret til bosættelse, adgang til arbejdsmarkedet, studier og sociale rettigheder i Schweiz - og det samme for schweiziske borgere i EU. En anden af aftalerne er en gensidig ret til fri lufttransport i både EU og Schweiz for alle flyselskaber, der er registreret i det samlede område. Endnu en lignende aftale skal nu gælde også for gods- og persontransport via jernbane og busser og lastbiler på landeveje. Her vil Schweiz i øvrigt for hoved- og motorveje indføre et nyt betalingssystem, godkendt af EU. Også på landbrugsområdet træder en aftale i kraft. Den omfatter fri handel og markedsadgang til hinandens områder for en række landbrugsprodukter, herunder planter og blomster, frisk og forarbejdet frugt og grønsager, oste, mælk, kød og vin. For oste indføres dog en overgangsperiode på fem år. Endnu en aftale indeholder en samkøring af regler for tests og certificering for maskineri i fremstillingssektoren, bl.a. til brug for legetøjsproduktion o.m.a. Sluttelig træder en sidste aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde i kraft. Hensigten med den er, at Schweiz skal være med i EU's nuværende og kommende rammeprogrammer for teknologisk og videnskabeligt samarbejde, herunder også som deltager i Euratom-programmet.
Sakset fra Berlingske Tidende.
http://www.berlingske.dk

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.