Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 9. dec. 2003
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Letbane på Vestegnen? Tirsdag, 09.12.03

Det sidste par måneder har der været har der været ført en interessant debat på Vestegnen om, hvorvidt det skulle være økonomisk muligt at anlægge en letbane, eller en anden form for skinnevej her på tværs af Københavns trafikale fingerstruktur. Det var et stort ønske for Københavns Amt at få en sådan baneforbindelse med i det store trafikforlig der blev indgået under finanslovsforhandlingerne for 2004, men forslaget fik kun en lunken modtagelse af regeringen. Derved bliver et andet forslag, som trafikselskabet Arriva fremkom med i oktober pludselig mere aktuelt. Arriva har nemlig foreslået både at anlægge og drive en letbane langs med Ring 3 fra Lyngby til Glostrup. Og enhver der har kørt denne strækning i bil i myldretiden ved, hvor håbløs langsommelig denne strækning kan være. Samtidig med at alternative offentlige forbindelser ofte fører ind gennem Københavns centrum. Københavns Amt finder Arrivas tilbud ganske interesant, men er dog lidt loren over for tilbudet, idet anlægget bør tilgodese størsteparten af amtets indbyggere, og ikke bare køre der hvor det er mest rentabelt. Banen bør derfor ikke have endestation i Glostrup, men bør føres videre til Brøndby Strand eller Ishøj, ligesom en forlængelse fra Lyngby til Lundtofte vil være indlysende. De enkelte kommuner bør derfor være med til at finansiere anlægget for derigennem både få indflydelse på anlægget og skaffe de nødvendige midler til det helt rigtige anlæg. Anlægget af en letbane fra Glostrup til Lundtofte forventes at ville koste 2,65 mia kr., og en forlængelse fra Glostrup til Brøndby eller Ishøj forventes at ville koste yderligere 570 hhv. 850 mio kr. Letbanen forventes at have et passagergrundlag på ca. 60.000 daglige rejsende.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.