Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 13. september 2004
 
Foregående    Index    Dette tema 

  En AK47? - Så gerne! Mandag, 13.05.04

Som bekendt har USA jo varslet krig mod den internationale terrorisme, og bruger milliarder og atter milliarder af dollars på at bekæmpe disse terrorister, alt sammen som en eftervirkning af angrebet på World Trade Center for tre år siden. Der er ingen midler der bliver skyet, for det gælder om at beskytte amerikanske interesser og især amerikanske liv. Således lyder retorikken. Men hvis nu vi i stedet vender blikket mod USA selv, så er det faktisk netop i dag at en af den tidligere præsident Bill Clintons særlove udløber. Clinton indførte nemlig i dag for ti år siden et forbud mod halvautomatiske våben, i den erkendelse at alt for mange amerikanere mistede livet fordi de på det forkerte tidspunkt stod i den gale ende af en maskinpistol. Forbudet har ikke været uden effekt, for fra 1994 til 2001 er antallet af personer dræbt med skydevåben faldet fra 38.505 til 29.573 personer årligt. Nu er der selvfølgelig ingen der siger at dette fald udelukkende skyldes forbudet mod automatvåben, men såfremt dette var tilfældet ville der hvert år være 9.000 amerikaneres liv der blev sparet som følge af Clintons lov. Sagt på en anden måde, så spares der årligt tre gange så mange liv som der faldt for angrebet på WTC. Desværre var Clintons lov kun gældende for en tiårig periode, men det interessante er at den nuværende præsident George W. Bush, der som bekendt ikke ser nogle smalle steder for at spare amerikanske liv, ikke har været spor interesseret i at forlænge lovens gyldighed. Det ville ikke koste nogen som helst ressourcer, blot et pennestrøg fra Bush's side, og alle hans landsmænd ville have lidt mere sikkerhed i hverdagen. Men måske det er for billigt. Tilsyneladende vil Bush hellere bruge milliarder på at føre krig i fremmede verdensdele end at standse 'krigen' i sin egen baghave. Og når nu geværets magt er så virkningsfuldt i Irak, hvad skulle der så være i vejen for at enhver mr. Smith anskaffer sig en AK47?

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.