Navigation: Quicklink   
Start  >  Blog 
> 20. maj 2005
 
Foregående    Index    Dette tema 

  En duft af bøsse Fredag, 20.05.05

Der har i lang tid været fordomme om, at bøsser kan genkende en anden bøsse på lang afstand, uden at man dog har fået noget som helst bevis for påstanden. Ikke desto mindre er der talrige tilfælde hvor der måske er noget om snakken, spørgsmålet er så blot om det er holdning, udseende, væremåde, bevægemønster eller noget helt femte ... duften måske? Blandt dyr er det et velkendt fænomen at særlige dufte, de såkaldte feromoner, spiller en stor rolle i pardannelsen, og noget lignende gør sig muligvis også gældende blandt mennesker, viser et forsøg som tre forskere på Karolinska Universitetshospital i Stockholm. Ifølge disse svenskere er duftgiveren hos mænd et testosteron-derivat der fortrinsvis udsendes med armsveden, og hos kvinder er det et østrogenagtigt stof i deres urin. Forsøget viste at hos de fleste mænd var det kun de almindelige duftcentre i hjernen der blev aktiveret ved duften af dette testosteronderivat, mens det hos kvinderne aktiverede hypothalamus, et særligt område i den nederste del af hjernen der styrer den lystbetonede adfærd og især også den seksuelle adfærd. Tilsvarende påvirkede det østrogenagtige stof hypothalamus hos de fleste mænd og kun de almindelige duftcentre hos kvinderne. Jeg skriver de fleste, for et overraskende resultat af forsøget viste at det blandt homoseksuelle mænd var lige omvendt, nemlig at hypothalamus hos bøsserne mod forventet reagerede på andre mænds testosteron og ikke reagerede på de østrogenlignende stoffer. De tre forskere har på baggrund heraf draget den forsigtige konklusion at hypothalamus' reaktion ikke er bestemt af den enkelte persons køn, men i stedet af den enkelte persons seksuelle orientering. Det kunne måske også forklare det indtryk jeg har, at duften af mand (med tilhørende testosteroner) i en vis udstrækning er velset blandt bøsser. Inden man fastslår for meget må man dog lige finde ud af om det var ægget eller hønen der kom først, for det kunne måske lige så vel være at visse mænds hypothalamus af genetiske eller andre årsager fra begyndelsen har været præget på dette testosteronderivat, der så efterfølgende har præget de pågældendes seksuelle udvikling, hvem ved?
Proceedings of the National Academy of Sciences

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.