Navigation:    
Start  >  Blog 
> 11. maj 2006
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Licens på computere Torsdag, 11.05.06

Det har i lang tid været en torn i øjet på ledelsen i Danmarks Radio at nogle nyder at se deres programmer uden at betale for det, og i de seneste år har den teknologiske udvikling gjort det muligt at se TV uden at have et fjernsyn. Ved blot at montere en TV-tuner i sin computer kan man gøre denne til et TV, senest blot i form af et indstikskort man monterer i en USB-port, og man kan såmænd også se TV på sin mobiltelefon hvis man har det rette udstyr. Disse krumspring er i skrivende stund legale, tilmed uden at man behøver betale licens for det, men det skal der nu blive ændret på. I disse dage forhandles der på Christiansborg om et nyt medieforlig, der skal give DR mulighed for, også at opkræve licens for anvendelse af andre apparater end et fjernsyn til at se TV på, ved at indføre en medielicens. Det interessante herved er dog blot, hvorledes denne nye licens skal udmøntes, da der er divergerende tolkninger herom i medierne. Den ene, og mest vedholdende er, at man fastholder det gamle princip om, at hvis et apparat kan modtage TV-signaler, så skal der betales licens, nu blot ikke længere indskrænket til fjernsyn. Den anden tolkning går på at man vil indføre en husstandslicens, således at hver husstand skal betale licens, uanset hvor mange apparater man så har, der kan nedtage TV-signaler. Hvis det er det, der skal være gældende, vil jeg dog ikke være begejstret for det nye medieforlig. Det vil betyde at en husstand med eksempelvis fire medlemmer og måske lige så mange TV-apparater skal betale det samme som en enlig med blot en transistorradio. Ja, jeg ved godt at der ikke er så mange af dem, men nu er jeg tilfældigvis en af dem, og jeg kan nu ikke se hvorfor jeg i givet fald skulle betale for en ydelse jeg hverken kan eller vil modtage. En husstandsopkrævet licens kan jeg ikke betragte som andet end en skat, hvor alle betaler uanset forbruget. Blot vender skatten den tunge ende nedad, for jo mere husstanden tjener, jo relativt billigere bliver licensen. En direkte brandbeskatning af singler, må man sige. Heldigvis ser det dog ud til at det ikke bliver helt så slemt, idet der også er tale om at radiolicensen videreføres, og det må man tolke i retning af, at der fortsat vil være husstande, der ikke vil kunne nedtage TV-signaler - og derfor ikke behøver betale for det.
Regeringens oplæg til medieaftalen Link ikke længere aktivt!

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.