Navigation:    
Start  >  Blog 
> 19. januar 2007
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Dem der har, til dem skal der gives Fredag, 19.01.07

En af de opgaver, jeg har i min nuværende midlertidige stilling som bogholder her i Ordrup, er at lave løn for de ca. 120 medarbejdere der i en tilfældig måned har udført et stykke arbejde her i firmaet. Og selv om min kontrakt egentlig er ophørt her kort før jul har de åbenbart ønsket at jeg kom tilbage igen, således at jeg her fra 2. januar er gået i gang med en ny periode. Hvilket indebærer, at jeg også skal lave lønnen for januar måned. Som en ekstra lille opgave i forhold til de to foregående perioder er jeg i disse dage i gang med at opdatere skatteoplysningerne for alle de godt 200 ansatte. Indtil for nylig levede jeg i den tro at skatten som udgangspunkt var ens for alle, og generelt stigende, jo større indkomst man havde. Dette lader dog ikke til at være tilfældet. Ganske vist er der mange af de ansatte der pendler ind fra andre kommuner, men som udgangspunkt må man regne med at der er en overrepræsentation af ansatte fra Gentofte kommune, med heraf følgende højere trækprocent og/eller lavere fradrag. Dette er dog ingenlunde tilfældet! Al den grund at jeg normalt ikke betaler topskat betragter jeg ikke mig selv som specielt højtlønnet, og havende et forholdsvis almindeligt skattetræk. Men nu hvor jeg taster de nye skatteoplysninger ind ser jeg, at størsteparten af de ansatte har en trækprocent der er to-tre point lavere end min egen, hvilket dog nok skyldes en lavere kommuneskat i Gentofte. Derimod er der forbavsende mange der har et fradrag på både 5.000 og 6.000 kr, hvilket jeg finder temmelig besynderligt. Forklaringen skulle efter sigende være, at mange folk herude nyder godt af store rentefradrag i deres huse i mangemillionsklassen, og derved får en skatterabat så de kan betale deres huse. Hvorfor nu det? De tider er for længst forbi hvor tag over hovedet var en menneskeret. I dag er tag over hovedet et investeringsobjekt, og så har jeg svært ved at se hvorfor den danske befolkning som sådan skal betale til de, der har lyst til at investere i fast ejendom. Tilmed - når så disse investorer realiserer deres investering og hiver fortjenester hjem i millionklassen, så er det pludselig investorernes egen private - og skattefrie! formue.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.