Navigation:    
Start  >  Blog 
> 18. december 2007
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Velfærdsfest for friværdidanskere Tirsdag, 18.12.07

På det seneste er der blevet sagt og skrevet en del om den stigende ulighed i Danmark, ofte kædet sammen med det af Fogh-regeringen indførte skattestop. Og som man kan læse i Nyhedsavisen i dag er der noget der tyder på, at det er boligskatterne, eller måske mangel på samme, der er en af hovedårsagerne til den stigende ulighed. Journalisterne fremhæver, at danskere, der købte en bolig i 1993 kunne sælge den for over det dobbelte og stikke alle pengene lige ned i lommen - skattefrit - fordi regeringen har sørget for, at beskatningen af gevinsten reelt er nul. Prisfesten og de lave boligskatter har endvidere betydet, at folk der købte hus for godt ti år siden, stort set har boet gratis, så meget kan de ganske enkelt tjene ved at sælge. Og endelig viser en opgørelse fra Socialministeriet at en gennemsnitslejer i en boligforening har betalt 60.000 kr. om året i husleje. En af årsagerne til denne ulighed er netop skattestoppet - men skattestop er ikke bare skattestop. Da Fogh-regeringen i 2001 kom til blev ejendomsskatten fastfrosset, således at den skat i kroner/øre, der dengang blev betalt, er den samme her i 2007, også selvom ejendommen er blevet mere end fordoblet i værdi. Så i nutidskroner er ejendomsskatten rent faktisk faldet. Derimod er skattestop noget helt andet når vi taler arbejdsbeskatningen, hvor trækprocenten jo ikke ændrer sig. Så jo mere du tjener, jo mere betaler du i skat, således at boliglejere betaler en stigende del af boligejernes skattelettelser. Det burde derfor have været helt naturligt at indføre en beskatning af disse enorme værdigevinster som i mange år har været skattefri - men det skal selvfølgelig ikke være en her-og-nu beskatning. Ganske vist er værdistigningerne enorme, men det er jo kun papirpenge, som kun kan realiseres ved at afhænde boligen. Mange boligejere sidder hårdt i det for at betale terminen, og det vil være gift for boligmarkedet at indføre en årlig skatteopkrævning. Men disse terminsbetalinger er reelt set en tvangsopsparing, ligesom en pensionsopsparing er det, og derfor bør ejendomsopsparingen ligesom pensionsopsparingen beskattes når man afhænder sin bolig. Dog med den detalje, at skatten skal kunne udskydes hvis man anvender provenuet til anskaffelse af en anden bolig. Det vil på sigt give en hel del penge i statskassen, og hvis det er et problem for Fogh og hans skattestop må han blot kompensere for denne nye skat ved at sænke skatten på arbejde.
www.avisen.dk

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.