Navigation:    
Start  >  Blog 
> 9. februar 2008
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Generalforsamling i Dansk Bjergklub Lørdag, 09.02.08

I forgårs var der traditionen tro generalforsamling i Dansk Bjergklub, og modsat det sidste par generalforsamlinger blev det denne gang en ganske afslappet affære. For et år siden blev der i bestyrelsen heftigt arbejdet på at etablere en ny stor klatrehal i København, men trods enstemmig opbakning fra medlemmerne på både den ordinære og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, måtte vi i sommerens løb indse at det mulige samarbejde med B93 ikke blev til noget; de havde simpelt hen for mange lig i lasten og for mange skjulte dagsordener til at der kunne indgås et frugtbart samarbejde. At vi fra bestyrelsens side valgte at trække os ud, til trods for at vi havde generalforsamlings accept på at vi kunne formøble hele foreningens formue og mere til, tror jeg har aftvunget lidt respekt blandt medlemmerne, så da vi anmodede om at få forlænget vort mandat med et år mere, så vi kunne arbejde videre mod en ny mulighed, denne gang måske i samarbejde med Københavns Kommune, var der ikke spor problemer med at få mandatet forlænget. Ellers skete der som sagt ikke noget videre på generalforsamlingen, ud over at vi foreslog en forhøjelse af kontingentet med op til 50 kr., som også smuttede igennem uden problemer. Alle fra bestyrelsen der skulle på valg efter vedtægterne, heriblandt undertegnede, stillede op til genvalg, og da der ikke var andre kandidater blev bestyrelsens kontinuitet blot en formssag. For mit eget vedkommende var det nu femte gang jeg blev genvalgt, og hvis ikke der kommer en knude på tråden mellem mig og bestyrelsen, eller det giver for mange problemer i relation til mit øvrige bestyrelsesarbejde i Klatreforbundet, har jeg nu udsigt til at have kunnet sidde i hvert fald 11 år i Dansk Bjergklubs bestyrelse når min nye valgperiode udløber.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.