Navigation:    
Start  >  Blog 
> 12. marts 2009
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Marmorkirken på gyngende grund Torsdag, 12.03.09

De gæve borgere i Barcelona har i nogen tid gjort sig sine bekymringer over anlægget af en jernbanetunnel tværs gennem og under bykernen, for at bringe den nye højhastighedsjernbane videre østpå fra byen, men tunnellen er planlagt til at passere kun en meters penge forbi fundamentet til byens vartegn og stolthed, Gaudis mesterstykke La Sagrada Familia. Kirken har været under bygning i over hundrede år, vil rage 170 meter op i landskabet når engang byggeriet bliver færdigt, og selvfølgelig er man nervøs over de potentielle skadevirkninger der vil være følgen af en sådan højhastigheds-undergrundsbane i kælderen, i værste fald kunne man risikere at dette bevaringsværdige bygningsværk vil styrte sammen. Og måske vi her i København er ved at gentage succesen. En af vore egne berømte kirker, nemlig Marmorkirken i Frederiksstaden, har nu udsigt til at skulle udsættes for den samme undergravende virksomhed ved den planlagte etablering af den fjerde fase af det københavnske metrobyggeri. Cityringen er projekteret til at skulle forløbe blot en meter fra fundamentet på kirken, ikke blot med tunnelbyggeriet, men også med etablering af en station. Cityringen går for at være Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, men selv om det meste af forbindelsen foregår dybt under jorden er det altså ikke dybt nok til ikke at give krusninger på overfladen. Ingeniørerne har forsikret om, at naturligvis vil der ikke ske skade på bygningerne på overfladen, men man kan aldrig gardere sig mod det uforudsigelige. Hvilket vi så for få dage siden, hvor et tilsvarende metrobyggeri i Köln pludselig blev ramt af vandindtrængen fra Rhinen, hvilket i sin tur medførte at byens Stadsarkiv med århundredgamle dokumenter blev forvandlet til konfetti, da bygningen kollapsede ned i et 30 meter dybt hul. Herhjemme er det meste af Frederiksstaden bygget på pæle i de gamle strandsumpe, og havvandet er aldrig langt væk. Selvfølgelig vil metroens tunneludgravning ikke blive oversvømmet, siges der, men det kunne jo heller ikke ske ved bygningen af Storebæltstunnelen. Sagde man. I dag var der politisk samråd hos metroselskabet, hvor blandt andet disse ting blev diskuteret, og det har da heldigvis fået en del politikere til at tænke sig om en ekstra gang, og forlange to ugers ekstra tænkepause. For hvorfor løbe en unødig risiko hvis den kan elimineres ved blot at rykke boremaskinen nogle meter længere til højre?

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.