Navigation:    
Start  >  Blog 
> 11. marts 2009
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Homofobien breder sig i København Torsdag, 11.06.09

Her i Danmark bryster vi os af vores frisind. Men er vi nu også så frisindede? Noget tyder på at vores respekt og accept over for minoritetsgrupper er for kraftigt nedadadgående, hvilket særligt lader til at gå ud over det homoseksuelle mindretal. Rigspolitiet har i det forgangne år registreret 3.400 personer, som er blevet udsat for homofobiske overfald i Danmark, og det sker alt for hyppigt at de homoseksuelles gå-i-byen steder i hovedstaden bliver angrebet med sten, æg eller andet kasteskyts. Ulykkeligvis kunne noget kunne tyde på at særligt de unge i København er hårdt ramt. En levevilkårsundersøgelse foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse og finansieret af blandt andet Det Kriminalpræventive Råd, viser, at 44% af de 16-29-årige har følt sig diskrimineret for deres seksualitet, mens tallet kun er 12% for de +45-årige. Hvilket jo er specielt ulykkeligt, da det typisk er i den aldersgruppe at man for alvor bliver bevidst om sin seksualitet, og derfor slet ikke har brug for diskrimination fordi andre ikke synes om ens valg. Og hvor man tidligere har kunnet gemme sig i storbyen eksisterer den mulighed tilsyneladende heller ikke mere. Tværtimod viser tallene, at hvor 18% i hovedstaden har følt sig diskrimineret gælder det kun 8% i Nordjylland. Man må sige at det er gået tilbage for et land, som tilbage i 70'erne var et foregangsland for homoseksuelles rettigheder, og som andre lande så op til. Men som efterhånden overhales både indenom og udenom af andre lande i øst og vest, lande som mener det, når de gerne vil gøre mere for at standse diskriminationen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der er en sammenhæng med Dansk Folkepartis fremgang herhjemme i den seneste snes år. Dette parti har jo i den grad slået sig op ved at piske et fremmedhad op, og selv om partiet trods alt selv udgør en minoritet, kan den opbakning de har fået af den siddende regering, alt andet lige kun give indtryk af at det er helt legalt at diskriminere minoriteter. Også derfor var det beskæmmende at se partiets spidskandidat Morten Messerschmidt, med sine åbenlyse nazistiske sympatier, blive den helt store stemmesluger ved sidste søndags EU-parlamentsvalg. Så længe politikerne billiger forfølgelse af uden- og indenlandske mindretal vil kampen mod homofobi aldrig kunne blive seriøs.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.