Navigation:    
Start  >  Blog 
> 17. oktober 2009
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Rapport fra UIAA Access Commission Lørdag, 17.10.09

Efter denne lille eskapade til de svenske skove er jeg nu klar til at vende tilbage til min afrapportering fra UIAA generalforsamlingen i Porto. Som tidligere nævnt har kommissionerne fået større bevågenhed, og det er en udvikling som jeg helt klart bifalder, da det efter min opfattelse er kommissionerne, der udfører størstedelen af det arbejde, der er til gavn for den menige bjergbestiger. Og glædeligt var det også at se, at ikke blot var der afsat tid i dagsorden til hver eneste kommission, således at de kunne aflægge deres rapport, men det var faktisk lykkedes alle kommissioner at aflægge deres skriftlige rapport inden generalforsamlingen, hvilket jeg ikke mindes at have set tidligere. Første kommission til at aflægge rapport var Access Commission, som navnemæssigt er blevet slanket og har smidt '-& Conservation' delen væk af kommissionens navn, og fokusere kommisionens arbejde på adgangsforhold til bjergene. ACC vil jo komme til at overtage en stor del af det praktiske arbejde herom, der hidtil har været udført i Expedition Commission, og i forlængelse af denne beslutning har ACC viet en del af sin arbejdsindsats til at fylde information ud på UIAAs hjemmeside. I forgangne år har kommissionen været på besøg i Jammu og Kashmir, for her at promovere UIAAs principper om bæredygtig turisme i underudviklede områder, det såkaldte Argeos Charter. Kommissionens sekretær var sammen med UIAAs præsident Mike Mortimer til et første pan-amerikansk møde om adgangsforhold i begge dele af Amerika, mødet fandt sted under en bjergfestival i Squamish, British Colombia, og det nydannede forum vil bl.a. tjene det formål at udveksle erfaringer om problemer med adgang. Fremadrettet agter man i ACC at arbejde videre med at skabe en database på UIAAs hjemmeside over de adgangsmæssige forhold til verdens bjerge, ligesom man vil forsøge at skabe overblik over de mange skatte der må findes i forskellige nationale bjergorganisationers biblioteker. Der er således ingen tvivl om, at omorganiseringen af UIAAs kommissionsstruktur vil give et boost i ACC's aktiviteter.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.