Navigation:    
Start  >  Blog 
> 19. oktober 2009
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Rapport fra UIAA Mountaineering Commission Mandag, 19.10.09

Arbejdet med Tyrol Declaration har taget meget af kommissionens arbejde i det forgangne år, især har der været lange diskussioner om brugen af fixreb og supplerende ilt under ekspeditioner til klodens højeste bjerge. Det udøvende arbejde har dog primært ligget i de to stående arbejdsgrupper om Training Standards (TSWG) og Legal Experts (LEWG), som er hjørnestenene i kommissionens arbejde. I TSWG har man vurderet og efterfølgende godkendt instruktøruddannelser i USA og Canada, ligesom der er kontakt med organisationerne i en række lande, fra Rusland over Portugal og Israel til Chile, om at få godkendt deres uddannelser. TSWG's fjerde træningsseminar fandt sted i Plas y Brenin i Wales sidste år, hvor repræsentanter fra tolv lande in-situ kunne vurdere lokale retlige forhold og vanskeligheder på klippetyper, de måske ikke var bekendt med hjemmefra, ligesom arbejdsgruppens medlemmer kunne få friske indspark fra en række praktikere fra andre egne af kloden. Og samtidig kunne seminaret tjene til at sammenligne niveauet på uddannelserne på tværs af landegrænserne, hvilket deltagerne havde stort udbytte af. LEWG er i færd med at oprette en database over over klatreulykker, der på den ene eller anden måde er endt i retten, for at danne sig et overblik. Især har man noteret sig et tilfælde med en alvorlig ulykke i en hollandsk klatrehal, der mundede ud i at dommeren pålagde brugerne af hallen at højne sikkerheden, idet ulykken tilsyneladende skyldtes manglende koncentration og opmærksomhed blandt de klatrende. LEWG anbefaler derfor alle klatrehaller at gennemgå deres egne sikringsprocedurer for at forebygge gentagelser. Fra de stejle vægge til de skrå brædder, så har der i Schweiz løbet en diskussion om, hvorvidt den stigende brug af skihjelme medfører mere hensynsløs kørsel blandt skiløbere. Arbejdsgruppen har diskuteret dette paradoks, uden dog at kunne komme frem til nogen konklusion. Samarbejdet mellem kommissionen og Petzl Foundation har fungeret fint, og der er netop lavet et udkast til et instruktionshæfte om den mest basale viden om sikring og sikkerhed, et hæfte der især er tiltænkt klatreklubber i lande, der ikke har nogen egentlig uddannelse inden for klatring eller folk med teknisk viden herom.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.