Navigation:    
Start  >  Blog 
> 24. oktober 2009
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Ingen dopingsager i år i UIAA! Lørdag, 24.10.09

Anti Doping Commission: Kommissionen har haft et meget afslappet arbejde i det forgange år, idet størsteparten af konkurrenceaktiviteterne er blevet flyttet ud af UIAA regi. Men måske også lidt for afslappet, idet der knap har været atleter at teste, ligesom der ikke har været gennemført dopingkontroller udenfor konkurrence af de registrerede atleter. Der er dog blevet foretaget dopingkontrol ved alle de fire konkurrencer der er blevet afholdt indenfor isklatring, og her har man benyttet sig af muligheden for at kunne dopingteste 12 tilmer før konkurrencestart, som en optakt til på et senere tidspunkt at kunne foretage dopingtests uden for konkurrence. I øvrigt var samtlige tests, gennemført ved isklatrekonkurrencerne, negative, hvilket jo er et positivt tegn. Kommissionen har også revideret UIAAs dopingregler, således at de nye ændringer fra WADA er blevet implementeret, så rent faktisk blev UIAA den første idrætsorganistion til fuldt af have implementeret de nye 2009-regler fra WADA, en godkendelse der blev opnået i maj.
Discipline and Appeals Commission: Der har ikke været nogle dopingsager, hverken aktuelle eller verserende, så der har ikke været nogen aktivitet i denne kommission i 2009.
Reform af kommissionerne: Efter denne spændende rundfart i de mange aktiviteter der sker i UIAAs kommissioner er det mit indtryk, at den større bevågenhed fra UIAAs bestyrelse har medført en forøget aktivitet og et større engagement i kommissionerne, og trods min umiddelbare skepsis med at nedlægge ExCom ser det ikke ud til at have skadet arbejdet i UIAA, måske snarere tværtimod. Fremadrettet er det planen at indføre projektstyring for kommissionerne, således at det for hver opgave skal fremgå hvad målet er for opgaven, hvorfor projektet er nyttigt, hvem der skal udføre det, hvor og hvornår det forventes udført, samt hvad det vil koste. Det vil gøre det lettere at styre, både for bestyrelsen og kommissionerne selv, ligesom en større synliggørelse af opgaverne også vil gøre kommissionerne mere synlig for medlemmerne. Der sker mange ting i UIAA i øjeblikket, og jeg er ikke i tvivl om, at det er en mere strømlinet kurs man er slået ind på, der alt tjener til at synliggøre UIAA og det store arbejde organisationen udfører for bjergbestigere overalt på kloden.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.