Navigation:    
Start  >  Blog 
> 13. november 2009
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Nye vagter på Kullaberg Fredag, 13.11.09

I nogen tid har der været flere episoder med ansvarsløse actionfirmaer, som har afholdt events på Kullen, uden hensyn til hverken gældende fredningsbestemmelser eller de mange øvrige brugere af dette enestående naturområde. Men det bliver der nu strammet op på fra myndighedernes side, idet den svenske Länsstyrelse nu har ansat en naturbeskyttelsesvagt, som skal se til, at aktiviteterne foregår på fornuftig vis uden at drive rovdrift på naturen. Ansættelsen sker tilsyneladende efter inspiration fra de amerikanske nationalparksvagter, og de primære indsatsområder vil naturligvis være overvågning af de forskellige aktiviteter på Kullaberg, men også ulovlig båltænding eller efterladelse af affald vil der blive holdt et vågent øje med. Naturbeskyttelsesvagten vil have myndighed til at afkræve legitimation, bortvise uønskede elementer fra reservatet og om nødvendigt tilbageholde misdædere indtil politien kommer frem. Selv om denne vagt ikke decideret er målrettet mod danske besøgende har der i de senere år være stigende problemer med danskere, som ikke forstår betydningen af allemansrätten - at det ikke bare er en ret, men også en pligt, og det er klart, at med danskernes stigende ligegladhed med tilsvining bliver der også et tilsvarende problem i vort broderland mod øst. Den nye naturbeskyttelsesvagt bliver Freddy Kristensson, som i forvejen har arbejdet i reservatet i over tyve år, og derfor må forventes at kende alle smuthuller. Sammen med en tilsvarende vagt i Söderåsen er begge foreløbig blevet ansat for en treårig periode, hvorefter man fra Länsstyrelsens side vil evaluere resultatet. De nye vagter vil dog hverken være bevæbnede eller iklædt en uniform som man kender det fra USA, men de vil dog bære en uniform fra Länstyrelsen, således at de burde være letgenkendelige. Så man må nok se i øjnene at det er ved at være slut med fri teltning på Kullen.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.