Navigation:    
Start  >  Blog 
> 29. november 2009
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Advarsel mod svage bolte på tropiske kystklipper Søndag, 29.11.09

UIAAs sikkerhedskommission har udstedt et varsel til sportsklatrere, der dyrker deres aktiviteter på kystklipperne ved tropiske farvande, at de skal være særligt agtpågivende over for de borbolte der sidder i disse ruter. Årsagen til dette er et stigende antal tilfælde, hvor ankrene på grund af korrosion er bristet ved langt lavere belastning end de er godkendt til. Foreløbige studier viser alarmerende træk, for hvor den standardmæssige belastning af en borbolt testes til 22 kN har 10 til 20 procent af de testede bolte vist sig at bryde sammen ved belastninger på helt ned til mellem 1 og 5 kN. Og når det er lige før at en bolt vil knække under almindelig kropsvægt, skal der ikke mange centimeters styrt til før belastningsgraden bliver overskredet. Værre er det, at hvor nogle af disse svage bolte har vist synlige tegn på revner og deslige, har der også været tilfælde hvor bolte, der kun har været svagt korroderede og ikke umiddelbart har udvist tegn på revnedannelse, også er bristet ved belastninger på ned til 1 til 5 kN. Det bemærkes endvidere at alle de testede bolte var udført af rustfrit stål, som måtte forventes at opfylde de godkendte normer. De foreløbige resultater har også vist, at korroderingen bliver fremskyndet af nærhed til havet (saltvand) og fugtigt varmt vejr hele året rundt. Undersøgelsen blev igangsat efter en episode i den Dominikanske Republik sidste vinter, hvor en godkendt borbolt brast under blot kropsvægten af en klatrer, og altså ikke under et styrt. Når undersøgelsen er tilendebragt vil der komme en rapport herom på UIAAs webside. Indtil da tilråder UIAA at man forhører sig hos de lokale klatrere om kvaliteten af deres bolte, at man checker alderen af ruten og boltene og hvornår boltene evt. er blevet udskiftet, og at man inspicerer boltene for tegn på rust. Hvis der er sådanne tegn kan det være tegn på at en eller flere af rutens bolte er miserable, og man bør derfor undlade at benytte boltene, ligesom man bør advisere lokale klatrere herom. Alternativt kan man overveje at klatre ruten på egne sikringer i stedet.
UIAA News

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.