Navigation:    
Start  >  Blog 
> 21. august 2010
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Ombygning af Täschbach spøger i kulissen Lørdag, 21.08.10

Den tur til Unterrothorn blev den sidste bjergtur jeg fik lavet med Paul i denne omgang, for den følgende dags morgen forlod vi Zermatt, med toget ned til Täsch, hvor bilen ventede i det nye parkeringshus. Samme aften nåede vi tilbage til Frankfurt, hvor Pauls fly tilbage til Australien ventede, og hvor jeg tog aftenmaskinen hjem til København efter godt og vel to gode uger sammen med Paul. Det havde været givtigt og spændende at lære Paul at kende og at være på tur med ham, og det vil undre mig, hvis ikke vi tager på tur sammen igen i en ikke for fjern fremtid, jeg har allerede en stående invitation til Cairns i Queensland. Jeg havde denne sommer været to gange i Mattertal, og selv om jeg nu snart har været her i 30 år er det stadig rart at se den velkendte dal igen, og hilse på de mennesker her, som jeg kender. Når man nu har været her så længe som jeg har det, kan jeg også godt lide at følge med i, hvad der sker på den lokale front hernede, og hver gang jeg er i Wallis lader jeg den lokale avis Walliser Bote overtage rollen som min daglige avis. Herigennem har jeg også erfaret, at der står et større byggeprojekt for døren i Täsch. I juni 2001 blev en del af Täsch ramt af en mudderlavine, udløst at et kraftrigt regnvejr, der havde fået Weingartensee oppe i bjergene til at gå over sine bredder. Da oprydningen efter mudderskredet var tilendebragt igangsatte men en undersøgelse for at forhindre gentagelser, da det på grund af dalens snæverhed ikke er muligt at bygge et større afværgebækken. Og det er resultatet af denne undersøgelse som nu tager form, i form af en række foranstaltninger. Ud over at udvide Täschbachs løb i bredden mod syd i den øvre del af byen vil den øvre bro over bækken blive fjernet og erstattet af en anden tilkørselsvej på sydsiden. Enkelte bygninger og en række gamle stalde foreslås ligeledes nedrevet, til gengæld vil andre araeler i byen, som i øjeblikket er risikoområde, kunne frigives til nybyggeri. Fra byens side forventer man at kunne søge byggetilladelse næste år, men byggeriet vil tidligst kunne påbegyndes næste år på grund af borgerprotester. Og i Schweiz er nærdemokratiet jo stærkt! I bedste fald vil ombygningerne ved Täschbach tidligst kunne tilendebringes i 2013. Men det bliver under en anden borgmester, for den nuværende borgmester Kilian Imboden, har meddelt, at han ved nytår trækker sig tilbage, efter at have været byens borgmester i ti år.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.