Navigation:    
Start  >  Blog 
> 9. oktober 2010
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Generalforsamling i UIAA Lørdag, 09.10.10

Efter de turbulente år i de første år jeg deltog i UIAAs generalforsamlinger, var der efterhånden kommet ro på denne internationale organisation. Forbi var magtkampene mellem direktør, bestyrelse og formand, økonomien var også efterhånden på plads, hvor man gik den svære balancegang mellem en udvidelse af aktiviteterne (og indtægterne) og en slankelse af organisationen, og der var efterhånden kommet så meget styr på tingene at DAV og ÖAV, to af de største bidragsydere, som tidligere havde forladt organisationen, nu arbejdede i kullissen på at komme tilbage igen, og som afslutning på generalforsamlingen var der netop en forespørgsel til generalforsamlingen, om man ville forhåndsgodkende disse to klubber til umiddelbar genindtrædelse efter bestyrelsens beslutning, således at de ikke skulle vente til helt frem til 1. januar 2012 med at genindtræde. En anmodning, der heldigvis blev imødekommet. Indtil da havde vi kunnet nyde en velorganiseret generalforsamling her i Bormio, hvor vi havde tid til at diskutere det væsentlige, nemlig arbejdet for bjergene. Hvad der for mig altid har stået som det vigtigste ved generalforsamlingen, nemlig kommissionernes afrapportering, var gradvist rykket op på agendaen, og alle kommissionerne, på nær komiteen for isklatring, havde færdiggjort deres rapporter tids nok til at de kunne komme ud på hjemmesiden forud for generalforsamlingen. Finansielt var det tidligere besluttet, at man ville gnave af formuen i en treårig periode for at skaffe større indtægter på længere sigt, men trods accept af dette fra generalforsamlingen var tabet i 2009 kun på knap 9.000 CHF eller sølle 3% af formuen. Og det trods de manglende indtægter fra DAV og ÖAV. Efter kommissionernes rapporter, som jeg vil vende tilbage til senere i en række opfølgende blogs, var der enkelte valg på agendaen, blandt andet udløb Mike Mortimers fireårige valgperiode ved det kommende årsskifte, og det var næppe nogen overraskelse, at der ikke var nogen modkandidater. Mere overraskende var det dog at der hverken var blanke stemmer, eller nogen der stemte imod, hvilket jeg ikke kan huske er sket i nyere tid. Jo, Mike Mortimer er en ganske populær præsident for UIAA!


Mike Mortimer på talerstolen under generalforsamlingen i PopSo.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.