Navigation:    
Start  >  Blog 
> 15. december 2010
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Ingen grund til indgreb mod flexlån Onsdag, 15.12.10

Vi nærmer os slutningen af året, og dermed tidspunktet hvor renten for flexlån for 2011 skal fastsættes. Dette er en rente, der har stor interesse for mange - faktisk overraskende mange, for henved to trediedel af ejerboligejerne har optaget en del af deres låneportefølje i de lavtforrentede flekslån. Fordelen ved at benytte sig af flekslån er, at man kan udnytte den nuværende lave rente, men har til gengæld risikoen for potentielle prisstigninger når renten stiger. I modsætning til de klassiske fastforrentede lån, som nok er dyrere i den årlige ydelse, men hvor man til gengæld ved på øre, hvor meget man skal betale af i de næste mange år. Så set med mine øjne er flekslån et godt tilbud til folk med gamblernatur, for hvis man sætter sig for hårdt kan man risikere at skulle gå fra hus og hjem hvis renten stiger for meget. Det var jo det vi så ved finanskrisen, hvor flekslånene på den ene side gav mindrebemidlede personer mulighed for at købe det hus de egentlig ikke havde råd til, kombineret med en øget risikovillighed fra bankernes side. Og det hele blev boostet af den hjemlige regering, som tilmed åbnede for afdragsfrie lån, hvor man ikke skulle betale af på lånene de første mange år. Ikke før mange år senere, hvor man (forhåbentlig) havde en bedre økonomi. Selvfølgelig gik det som pessimisterne havde spået. Renten steg, og de mindrebemidlede og dårlige betalere havde nu ikke længere mulighed for at betale af på deres dyrere lån. Trist, skulle man mene, men hvis man er villig til at påtage sig en risiko mod at få en potentiel gevinst ligger man jo som man har redt. Alligevel ønskede man fra regeringens side at holde hånden under gamblerne og pumpede milliarder ud i de konkurstruede banker. Flere banker gik ned herhjemme, men det var de færreste af låntagerne der måtte gå på tvangsauktion. Og hvad var så læren heraf? Hvis man tager et chancebetonet lån er der gevinst til låntagerne, og hvis det går galt sender man regningen til samfundet. Men hvis samfundet som sådan skal dække tabene for gamblerne, hvorfor skulle gevinsterne så ikke også fordeles på samme måde? Men det har man ikke gjort fra regeringens side. Man har blot ønsket at forgylde dem der har, mens dem der ikke har, dem der bor i lejerbolig og derfor ikke har haft de samme muligheder, de skal bare betale deres del af det gilde, de ikke har deltaget i! Man kunne så håbe på, at d'herrer politikere så var blevet klogere, men det er der intet, der tyder på. Faktisk har Erhvervs- og Økonomiminister Brian Mikkelsen i dag udtalt til radioen, at der ikke er noget behov for at begrænse adgangen til flekslån, at man roligt fortsat kan optage flekslån som man hidtil har gjort. Er det kun mig, der fornemmer at en ny boligboble er ved at danne sig?

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.