Navigation:    
Start  >  Blog 
> 28. januar 2011
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Fyret fra bjergklubben? Fredag, 28.01.11

Fredag 28.01.11 - Fyret fra bjergklubben?
I over ti år har jeg administreret økonomien i Dansk Bjergklub, forhåbentlig til både bestyrelse og medlemmers tilfredshed, og i hvert fald til den uafhængige revisors tilfredshed, men muligvis det ikke er nok at udføre sit arbejde korrekt og pligtopfyldende. I marts sidste år kom barnet Københavns Klatreklub tilbage i folden, idet Dansk Bjergklub fusionerede med Københavns Klatreklub og dannede det samlede DBKK. Baggrunden var sådan set fornuftig nok, idet klubben med den planlagte store klatrevæg på Refshaleøen havde behov for at samle sine kræfter fra begge organisationer. Nu har klatrevægge som sådan aldrig rigtig sagt mig noget, og da slet ikke på den måde, som KK i adskillige år har styret sin gamle klatrevæg på Sundholm, hvor man i vid grad har bygget ruter for specialister og eliteklatrere, med meget begrænsede muligheder for menigmand, overhovedet at kunne løfte sig fra jorden. Men det var det, som generalforsamlingen ønskede, og en generalforsamlings udtrykte ønske kan man som bestyrelsesmedlem ikke tilsidesætte, hvorfor jeg valgte at forlade bestyrelsen og overlade pladsen til nogen, der havde større interesse for en stor klatrevæg end jeg havde.
Jeg fortsatte dog stadig som administrativ medarbejder for at sikre, at klubbens økonomiske forhold fortsat blev varetaget på en tilfredsstillende måde, men ved nytår blev en delvist tilsvarende stilling slået op på DBKK's hjemmeside. Selvfølgelig søgte jeg også stillingen og fandt efterfølgende ud af, at der kun var to, der søgte stillingen. Alligevel gik stillingen til anden side, uden at jeg var blev kaldt til samtale; jeg fik blot en kort mail om at den nye kasserer havde fået den ledige stilling. Hvilket for så vidt er fint nok, men formanden havde tilsyneladende ikke mod og mandshjerte nok til at sige mig op, ligesom klubben ikke har meldt noget ud om, hvem der skal overtage de 40% af mine nuværende opgaver som den nye administrator ikke overtager. Eller måske klubben forventer at han gør det gratis? Svaret blæser i vinden, for ifølge klubbens hjemmeside har der ikke været holdt bestyrelsesmøde siden maj 2010. Så på nuværende tidspunkt ved jeg ikke om jeg er ansat eller fyret. Måske der kommer en nærmere afklaring når kassereren overtager sin nye stilling den 1. februar.
www.dbkk.dk

Opdateret 5. februar 2011: Det er nu fire dage siden at kassereren har påbegyndt sin nye funktion som administrativ medarbejder, men jeg har endnu intet hørt fra bestyrelsen, ligesom arbejdsopgaverne fortsat kommer i uændret omfang fra både bestyrelse og medlemmer. Og formanden er taget på vinterferie, så på nuværende tidspunkt er der intet der tyder på, at jeg er blevet opsagt. Fortsættelse følger på et tidspunkt...

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.