Navigation:    
Start  >  Blog 
> 11. februar 2011
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Dansk Bjergklub er død. Æret været dens minde! Fredag, 11.02.11

I går blev den første ordinære generalforsamling i Dansk Bjerg- og Klatreklub afholdt, og jeg var derfor en lille smule spændt på at se, om den nye organisation var vokset med sidste års fusion af Dansk Bjergklub og Københavns Klatreklub. Resultatet var nedslående. Sidste år blev det besluttet, at generalforsamlingen skulle indkaldes via foreningens nye hjemmeside, men selv en så simpel opgave var for stor for den nye bestyrelse. For på debattens officielle side var der intet nævnt om generalforsamlingen, på klubbens nyhedsforum var generalforsamlingen annonceret til at finde sted i Vanløse, på det åbne forum blev den annonceret til at finde sted på Sundholm, og det var først fjorten dage før generalforsamlingen at man kunne enes i bestyrelsen om, hvor den skulle finde sted.
Selve generalforsamlingen gav mig indtryk af en i den grad fravær af struktur. Ordstyreren, som var foreslået af bestyrelsen, var mere interesseret i at efterspørge yderligere indlæg end at holde sig stringent til dagsorden. Hvilket er en sprængfalig cocktail, når bestyrelsen havde været stort set usynlig det sidste halve års tid. For der var rigtig mange, som mente de havde noget at bidrage med til den generelle forvirring. Regnskabet kunne ikke engang vedtages, da det ifølge de nye vedtægter var blevet offentliggjort for sent, så i stedet måtte man nøjes med en stillingstilkendegivelse, til efterfølgende godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Måske nogen her vil rette skytset mod mig, da jeg selv først havde leveret regnskabet til klubben samme eftermiddag, men her må jeg melde hus forbi, for formanden er på grund af sin manglende kommunikation med vores bank selv skyld i, at klubben nu i snart to måneder ikke har haft adgang via netbanken.
Budgettet var ikke meget bedre. Dette var ganske vist offentliggjort i tide, men blev præsenteret som en skønsom blanding af officielt budget, bestyrelsens budgetforslag samt forslag fra medlemmer, som tilmed lå som et helt andet punkt på agendaen. Igen glimrede ordstyreren ved sin manglende kompetence, for jeg havde en del indlæg som jeg gerne ville af med, men jeg blev gentagne gange 'glemt' af ordstyreren og kunne derfor først komme med mine kommentarer længe efter at punktet var blevet debatteret, idet klatrevægsbrugerne gentagne gange kaprede debatten.
Hvad man burde have gjort ville være, at Indendørsudvalget havde haft et stormøde et par uger før generalforsamlingen, således at man her kunne have gennemgået de enkelte muligheder her, og være fremkommet med en prioriteret ønskeliste. I stedet trak generalforsamlingen ud i timevis, så da jeg forlod mødet tyve minutter i tolv var man kun halvvejs gennem forslagene, og havde endnu ikke hverken godkendt budgettet eller fået at vide, hvem der overhovedet var på valg.
Jeg tager nok det her år med som medlem, men så er det nok også slut, når jeg næste år kan se tilbage på 30 år som medlem af bjergklubben.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.