Navigation:    
Start  >  Blog 
> 11. oktober 2011
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Rapport fra Access Commission Tirsdag, 11.10.11

Efter kaffepausen fortsatte vi med generalforsamlingen, nu dog kun med fire bestyrelsesmedlemmer ved podiet, idet Mike rekreerede sig på hotelværelset, og Jan havde ligesom fuldført sin opgave den dag, og nu var at finde i salen som menig deltager. Jordi var ganske godt tilfreds med at have overtaget formandsstole, mens Nico og Peter udførte deres bestyrelsesopgaver på bedst mulige måde. Silvio var jo kun med i bestyrelsen en kort tid endnu, men det var tydeligt nok, at det var ham, der var den organisatoriske hjerne i det foretagende, for han styrede tingenes gang fra baglandet med sit kølige overblik. Både regnskabet med de kraftigt diskuterede budgetoverskridelser samt det reviderede budget for 2012 var blevet godkendt, og med disse formalia i orden kunne vi gå videre med de mere seriøse emner. Vi var nu nået til punkt 6 på dagsordenen, og det drejede sig om en afrapportering fra de forskellige kommisioner i UIAA.
Første kommission var Access Commission, og denne kommissions mission er at hjælpe medlemslandene med at styrke den menneskelige ret til at færdes i bjergene og på klipperne, blandt andet ved dels at samarbejde med øvrige internationale organisationer, og dels ved at udbrede viden om best practice til medlemslandene. Kommissionen har sat sig som mål at samle alle informationer om adgangsforhold over hele verden, og ved forrige møde er der samlet en række guider og informationer i pdf om forskellige landes forhold, dog primært på engelsk. Siden har man arbejdet videre med at gøre informationerne tilgængelige på andre sprog, således at der i dag også ligger informationer på spansk, svensk og walisisk (se herunder).
En sag, der har kommissionens bevågenhed er den åbne ret til at færdes frit på eget ansvar, idet der er en tiltagende tendens til, at aktiviteter bliver forbudt, fordi der er en iboende risiko for at man kan komme til skade. For eksempel kunne man jo godt forestille sig, at myndighederne ville forbyde klatring, fordi der er en risiko for at falde ned. Midlet mod et sådant forbud er dels at gøre sådanne myndigheder opmærksomme på, at pågældende personer udfører aktiviteten af egen fri vilje, og dels, i samarbejde med andre kommissioner i UIAA, at sikre sig at sådanne aktiviteter udføres på et sikkert og bevidst grundlag. Endelig kan kommissionen også gå ind i specifikke sager, eksempelvis kører der en sag i Sydafrika, hvor der er planer om at bygge et hotel i en beskyttet område i landet, og hvor kommissionen har foranlediget at byggeplanerne er blevet standset indtil spørgsmålet har være behandlet ved den lokale domstol.
http://www.theuiaa.org/best_practices.html

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.