Navigation:    
Start  >  Blog 
> 1. november 2011
 
Foregående    Index    Dette tema 

  For ti år siden: Ryvangens Naturpark indstillet til fredning Tirsdag, 01.11.11

Københavns kommune overtog i 1997 Ryvangens Naturpark fra staten, og det var dengang målet, at de 12 hektar mellem Nørrebrobanen og kommunegrænsen med de gamle militære anlæg, den lille sø og kælkebakken, med tiden skulle blive fredet. Dengang, for ti år siden, havde man allerede haft papirarbejde kørende i adskillige år med henblik på fredning, men jeg mener ikke at have hørt noget om, at denne fredning skulle være blevet til noget. For det er jo ikke just fred, der har hvilet over landskabet i den mellemliggende tid. Allerede tilbage i 2001 havde jeg min egen tvivl om, der skulle komme fred og ro til landskabet, som jeg skrev om i sin tid: "...Men hvis man tror at freden vil sænke sig over området når det bliver fredet, så tager man dog fejl. Det planlægges nemlig at to af kommunens 'grønne cykelruter' skal føres gennem Ryvangen, den ene tilmed tværs gennem parken. Der er dog af økonomiske årsager ikke udsigt til at disse stien anlægges foreløbig, så en stund endnu vil jeg nok kunne foretage mine løbeture her i fred og ro." Disse grønne cykelruter er der dog ikke sket noget med, men stor set alle andre former for trafik har berørt Ryvangens Naturpark. Først skulle afvandingsgrøften - eller rettere den åbne kloak mellem boldbanerne i Ryvangen og jernbanedæmningen for ringbanen lægges i rør, hvilket i første omgang betød en afspærring af området, og derved et farvel til den hyggelige sti, der snoede sig gennem det mandshøje ukrudt fra Lyngbyvej til naturparken. Og senest er der taget beslutning om, at den nye Nordhavnsvej skal føres gennem området, på sin vej fra Lyngbyvej til Strandvænget. Som man måske kan forestille sig her i København er det dog en halvhjertet løsning. Hensigten med denne nye vej er at skabe en let adgangsvej til den nye bydel, der skal udvikles i nordøstlige Nordhavn, men penge har man ikke nok af, hvorfor omfartsvejen slutter direkte før havnebassinet, og man derfor skal finde vej ad de små gader i havnen før man når frem til det det store nyudbyggede område. Når man så tilmed tænker på, at der tidligere har været seriøse forslag fremme om at lede trafikken udenom København gennem en undersøisk tunnel under havnen er det trist, at man ikke har haft mulighed for at tænke denne geniale løsning ind i billedet, og end ikke kan lægge et frakørselsspor ind, således at en kommende havnetunnel let vil kunne tilsluttes.
Dagblog 14. november 2001: Ryvangens Naturpark indstillet til fredning

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.