Navigation:    
Start  >  Blog 
> 4. januar 2012
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Fejlagtige oplysninger i A-kassen Onsdag, 04.01.12

I det sidste års tid eller to har vi haft en stigende arbejdsløshed her i Danmark, hvor forskellige firmaer til fordel for egen ussel mammon (private firmaer) eller til fordel for en nedskæring i samfundets udgifter (offentlige firmaer) afskediger folk og enten overlader det til befolkningen at klare sig selv eller overlader jobbet til maskiner eller arbejdskraft i udlandet. I begge tilfælde er resultatet heraf en stigende arbejsløshed, som ud over de sociale og menneskelige konsekvenser heraf også medfører et pres på den offentlige kasse, som nu, hvor alle husejere skal anbringe en ny postkasse ude ved vejen, så post- og reklameslæberen ikke skal slæbe sig helt ind til huset! Det er muligt at postvæsenet sparer nogle basseører på det, og derfor også kaster nogle penge i den offentlige kasse, men der vil blive større udgifter til os alle sammen når de fyredes dagpenge skal betales. Og den kinesiske postkassefabrikant klapper i hænderne for den uventede ekstraomsætning! Jeg har egentlig aldrig rigtig forstået hvorfor en arbejdsopgave, hvis resultat er til fordel for hele befolkningen, skal fjernes og afløses af maskiner, brugerarbejde eller udenlandsk arbejdskraft, i stedet for at være en del af det danske bruttonationalprodukt!
Nå, men tilbage til emnet! Når nu vi har en stigende arbejdsløshed, og hvor arbejdsformidlingen som sådan er afskaffet, og at man i dag er nødt til at klare sig selv, må man da i det mindste kunne forvente, at de informationer man får fra systemets repræsentanter (A-kasse og jobcenter) er korrekte. For to-tre år siden, hvor jeg var til møde i A-kassen, fik jeg at vide, at man kun kunne oppebære supplerende dagpenge i max et halvt år, og at man derfor, hvis ikke jobbet kunne opgraderes til fuldtidsbeskæftigelse, til den tid var tvunget til at stoppe i jobbet. Hvilket for mig har betydet, dels at jeg ikke ønskede at forfægte den deltidsstilling jeg havde på det tidspunkt, og dels medførte at jeg ikke havde interesse i at søge stillinger, der ikke var på fuld tid. Men her i går hørte jeg fra min jobkonsulent, at man sagtens kunne have deltidsarbejde og få supplerende dagpenge, hvis man samtidig var på aktivering, hvilket jeg fik bekræftet fra en kollega i dag. Og så er det jeg spørger, hvorfor systemets repræsentanter udspreder sådanne falske rygter, hvis eneste formål tilsyneladende er at fastholde de ledige i deres arbejdsløshedssituation? Ja, jeg spørger bare!

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.