Navigation:    
Start  >  Blog 
> 1. august 2014
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Parkeringsbelastningen er ikke blevet mindre! Fredag, 01.08.14

For en halv snes år siden causerede jeg her i min klumme om, hvorvidt det overhovedet var nødvendigt at have bil når man boede et sted, hvor der var rigelig adgang til offentlig transport. Som jeg skrev i min Weblog for ti år siden: "Den danske bilpark har aldrig været så stor som den er i dag, og det kræver mere plads. Men hvem er det nu lige der skal sørge for at der er plads til de mange biler? De fleste vælger tilsyneladende at fralægge sig et medansvar og i stedet sige at det er en samfundsopgave. Men er det nu også samfundets opgave at skaffe plads til de goder, som privatpersoner ikke kan have på deres egen parcel?"
Jeg betvivler ikke, at for nogens vedkommende kan det være en nødvendighed at have en bil for at kunne komme fra A til B, men efter min mening så burde man have tænkt sig om inden man valgte et sted at bo. Hvis man vælger at bosætte sig et sted hvor der ikke er nogen offentlig transport, eller denne kun er sporadisk og en bil derfor er nødvendig, burde man have indregnet anskaffelsen af en bil i budgettet, ligesom man burde have sikret sig, at man havde plads til den, uden at skulle belaste kommunen med sine egne private dispositioner. Og tilsvarende når man får et nyt job så bør man vælge den transportmulighed som er mulig, uden at skulle belaste lokalområdet og ikke bare smide øsen på gaden. I de mellemliggende ti år er der nemlig også her sket en markant stigning i antallet af biler på gaden, for når jeg læste i lokalavisen for måske otte år siden kunne jeg læse om, at Indre Østerbro i stigende omfang var generet af pendlere, som kører i bil til hovedstaden og smider bilen udenfor parkeringszonen. Det tror jeg dog ikke er årsagen til, at denne tendens nu også har bredt sig Ydre Østerbro, hvor jeg bor. Det kunne selvfølgelig være, at der er flere der kører til de lokale arbejdspladser her, selv om der jo er rigeligt med offentlige transportmuligheder her, men jeg tror mere, at folk er blevet for dovne! Og for rige, og derfor ikke har problemer med at bruge måske hundrede tusind kroner på en bil. Men de tænker ikke på, at en sådan bil jo holder stille det meste af tiden, og man derfor skal have plads til den. Her ser man jo i stigende omfang at man parkerer bilen i anden position, til stor gene for øvrige trafikanter, og det mener jeg stadig ikke er tilladt! Men selv for bilende uden parkeringsplads er der jo muligheder. Jeg har i hvert fald bemærket mig det nærmeste parkeringshus, som jeg henviser besøgende gæster med bil til når de kommer her og ikke kan finde en parkeringsplads. Og sådanne P-huse kan jo opføres og drives privat, således at vi lokale beboere ikke skal belastes af unødigt parkerede biler!
Dagblog 29. august 2004: Er bilen nu også nødvendig

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.