Navigation:    
Start  >  Blog 
> 1. maj 2015
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Bestig Bjerge Fredag, 01.05.15

For ti år siden var der som så mange gange før en debat kørende om, hvilken bakketop, der var det højeste punkt i Danmark, om det var Yding Skovhøj eller Ejer Bavnehøj, og selv om der var rigtig mange, der var overbevist om, at det var Ejer Bavnehøj der var højest blev det for nogle år siden fastslået, at det ikke var nogen af de to, men derimod den hidtil upåagtede Møllehøj, som ligeledes ligger i det midtjyske søhøjland. Som udvælgelseskriterium havde man valgt, at det skulle være det højeste naturlige punkt, og ved den undersøgelse viste det sig, at det højeste punkt på de to tidligere højdepunkter udgjordes af henholdsvis en gammel gravhøj og et opført monument. Hvorimod Møllehøj stadig bestod af jomfruelig jord. Men inden Møllehøj blev erklæret som vinder var der igangsat et projekt, som skulle gøre Danmarks højdepunkter mere attraktive at besøge, og med tiden også lette tilgangen til disse. Det afstedkom følgende optegnelse i min weblog: "Det nye projekt skulle gå på at man kan tilmelde sig projektet via nettet, og her lade registrere hvilke højdepunkter man har været på, samtidig med at man kan konkurrere med andre vandrere om hvem der har nået mest hvornår. Projektet er stadig i sin udvikling, men konceptet bag projektet vil blive fremlagt under et arrangement ved Himmelbjerget under Skovens Dag på søndag."
Jeg var inviteret til at deltage i dette møde, men da jeg på det tidspunkt selv skulle ud og bestige langt højere bjerge kunne jeg ikke deltage, men jeg har siden læst, at projektet siden er blevet sat i værk i efteråret 2006. Hjemmesiden er dog stadig under udbygning ud fra starten med femten toppe i Søhøjlandet er der med tiden kommet enkelte toppe på fra Fyn samt Jyske Ås. Alle toppe med en mindstehøjde på 103 meter. Siden gør dog ikke krav på at være komplet, og jeg savner eksempelvis en top som Gyldenløveshøj, som med sin højde af 126 meter sagtens kunne høre hjemme i dette selskab. Men den top er jo heller ikke hverken jysk eller fynsk. Mere undrer det mig dog, at Møllehøj ikke figurerer på listen, og jeg kunne godt have en fornemmelse af, at i og med at dette initiativ i sin tid blev startet af Ejer Bavnehøjs venner, så ville det måske vil være for stor en ydmygelse for dem at optage den top, der i sin tid slog Ejer Bavnehøj fra sin tidligere position som Danmarks højeste punkt...!
Dagblog 2. maj 2005: Fokus på Danmarks bjerge
http://www.bestigbjerge.dk/

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.