Navigation:    
Start  >  Blog 
> 9. juli 2015
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Venstre ophæver planzoneloven og lukker Irakkommissionen Torsdag, 09.07.15

Den nye Venstreregering havde godt nok travlt med at trække i arbejdstøjet - og det var ikke alt sammen til fordel for Danmark. For det første lovgivningsarbejde man satte gang i var en ophævelse af Planloven. For som jeg tidligere har nævnt havde Socialdemokratiet allerede før Folketingsvalget på forsøgsbasis sat gang i et projekt om at tillade byggeri til turistformål ved vandet 10 steder i landet, hvilket jo var en helt anden politik end den hævdsvundne politik om at fraholde de 300 meter nærmest stranden for byggeri. Allerede før valget havde Venstre i sit nye landdistriktsudspil foreslået, at antallet af byggeprojekter ved kysterne kunne forøges, og da dette tilsyneladende ikke vakte større modstand hos den tidligere regering kunne man jo lige så godt ophæve samtlige begrænsninger, således at der (måske) kunne være en masse dejlig fremmed valuta, der kunne strømme til landet. Og vips var planloven skrevet om, strandbeskyttelseslinien var nu en saga blott, og den tusindårgamle tradition for at beskytte de danske kyster findes ikke længere, da beslutningsmyndigheden herom nu ligger i kommunen og ikke i en statslig Planstyrelse.
Men det var ikke det eneste, som Venstreregeringen udrettede i sine første uger, da man herefter besluttede at nedlægge Irakkommissionen, som var blevet oprettet af den tidligere regering for at undersøge hvad der lå til grund for den tidligere danske deltagelse i Irakkrigen. Måske det ikke er så underligt, at netop Venstre har så travlt med at lukke Irakkommissionen, for det var jo den tidligere Venstreregering under Anders Fogh, som sørgede for, at Danmark igen blev en krigsførende nation. Måske der ligger nogle hemmeligheder, som ikke vil tåle offentlighedens søgelys? Venstre mener nemlig, at denne sag er belyst nok, og der allerede nu er brugt for mange penge på kaffe og wienerbrød i kommissionen - og ellers kan man bare søge nærmere oplysninger efter loven om aktindsigt. Ja, måske kan man - hvis man altså ved hvilke dokumenter man ønsker aktindsigt i; det var jo netop derfor der blev nedsat en kommission til at finde ud af det. Og de mange klassificerede dokumenter der måtte findes i den sag vil man jo ikke kunne få meget ud af ved almindelig aktindsigt. Sidst, men ikke mindst, synes jeg det er noget svineri for vore gode soldater, der har været i potentiel livsfare på baggrund af en politisk beslutning, som man nu ikke vil tale for meget om. For hvis der er nogen, der har krav på at kende baggrunden for beslutningen om at gå i krig, så er det vore soldater og deres efterladte!

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.