Navigation:    
Start  >  Blog 
> 26. januar 2016
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Tilbage i bestyrelsen Tirsdag, 26.01.16

Jeg har i lang tid som privatperson været at finde i diverse bestyrelser. Dels i de 21 år fra 1987 til 2009 i den hjemlige andelsboligforenings bestyrelse, hvoraf jeg i de sidste 16 år tilmed fungerede som bestyrelsesformand, dels i de 10 år fra 1999-2010 hvor jeg sad med i tidligere Dansk Bjergklubs bestyrelse, og dels i de 5 år fra 2007-2012 hvor jeg var med i bestyrelsen for Dansk Klatreforbund, det første år tilmed som næstformand. Det var nogle gode år, som også gav mig gode kontakter, men efterhånden kunne jeg se, at alt det bestyrelsesarbejde tog for meget af min tid. Det var utvivlsomt arbejdet i Dansk Bjergklubs bestyrelse, der krævede det meste, specielt fordi jeg samtidig fungerede som kasserer og derfor havde ansvaret for foreningens kontingentopkrævning, bogføring og regnskab. Men det fik af sig selv en ende da man i bestyrelsen slog ind på en kurs, der ville fjerne grundlaget for mit engagement i bjergklubben da man fokuserede mere på indendørs klatring mens udendørs 'rigtig' klatring blev reduceret til en parentetisk sidebemærkning. Hvilket ville være uforeneligt med mine ideer om de store åbne vidder og højt til loftet i klatringen. Og få år senere blev bjergklubben, måske ikke overraskende, opslugt af Københavns Klatreklub. I klatreforbundet havde jeg til gengæld en mere politisk opgave, da jeg som Dansk Bjergklubs repræsentant i forbundet måske kunne have indflydelse på den vej som klatringen i Danmark skulle bevæge sig. Men jeg fik dog aldrig helt den opbakning som jeg ønskede, og til sidst var det nok bedst at jeg forhold forbundets bestyrelse, hvilket jo er det lod der gælder i en politisk bestyrelse.
Og som bestyrelsesformand i andelsboligforeningen stoppede jeg i 2009 efter 21 år som bestyrelsesmedlem - egentlig ville jeg have trukket mig året før, men vurderede på det tidspunkt, at der ikke var nogen kvalificerede afløsere for posten, så jeg tog et år mere som formand, således at bestyrelsen havde et år mere til at finde en afløser. Faktisk har jeg dermed holdt mig fra alt bestyrelsesarbejde siden 2012, men på det sidste er jeg begyndt at fatte interesse for bestyrelsesarbejde igen, og hvad kunne være bedre end at vende tilbage til andelsboligforeningen? For her er vi netop gået i gang med det forberedende arbejde for at indrette en fælles gård for hele karréen, et projekt som skal køre under Københavns Kommune. Og selv om den nuværende formand løser sin opgave ganske godt fornemmer jeg, at han godt kan have brug for nået hjælp. Så ved foreningens generalforsamling her til aften blev jeg valgt ind som suppleant, således at jeg ville få mulighed for at pille lidt ved maskineriet.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.