Navigation:    
Start  >  Blog 
> 7. juni 2016
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Klimasikring spærrer Landskronagade af Tirsdag, 07.06.16

Man får efterhånden det indtryk, at hele København er gravet op, for overalt står der plankeværker, afspærringsskilte og andre skilte til advarsel om dette eller hint vejarbejde eller andre byopgaver, som kræver indgreb i de muligheder man har for at bevæge sig rundt i byen. Man kunne nok lære et leve med det hvis det på et af de mange skilte var angivet hvorfor gaden nu pludselig skal graves op (igen), men i stigende omfang er dette ikke tilfældet og afspærringen vil bare stå ubemærket og til gene i hele eller halve år - for så pludselig at forsvinde som lige så ubemærket, fordi den opgave afspærringen skulle tjene nu er udført. Og hvis man i mellemtiden har vænnet sig til at gå andre veje vil man jo ikke bemærke det. Et eksempel er vejforløbet fra Nørreport til Kultorvet, som vel var en af de mest brugte gågader i København indtil den for snart en del år siden også blev spærret af til anlæg af den i mange år savnede trappe til metrostationen, som man nok burde have anlagt mens man anlagde metrostationen i stedet for at vente til nu, hvor biltrafikken alligevel er flyttet over på den anden side af stationen. Og hvordan med parallelgaden Nørregade, som også har været generet af afspærringer i flere år? Jeg ved det ikke, for jeg kommer stort set ikke til Nørreport længere.
Men sådanne afspærringer har som regel været begrænset til den indre by og de kommende metrostationer, men for nogle måneder siden blev min lokale tilkørselsvej Landskronagade afspærret fordi der skulle anlægges nye rør til fjernvarme, gas og vand - og som noget nyt også til klimasikring. Den karré jeg bor i er udvalgt til at være en såkaldt klimakarré, og for at forhindre gentagelse af det skybrud, der i 2011 siden satte mange kældre i København under vand er det en del af klimasikringen, at man vil lede de potentielt store regnmængder ned til havnen gennem separate forløb, således at kloaksystemet ikke bliver overbelastet. Og dette arbejde skulle fortsætte frem til nytår!


I Landskronagade skal gøres plads til tre store rør.
Her er det foreløbig fjernvarmen der er kommet på plads,
og til højre er der gjort klar til klimasikringens store afløb

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.