Navigation:    
Start  >  Blog 
> 19. juni 2018
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Gården er lavet til et bombekrater Tirsdag, 19.06.18

Den seneste måneds tid har vores grønne baggård været under belejring af diverse entreprenørmaskiner. Grunden er, at vi nu endelig skal have gennemført det omfangsdræn, som vi flere gange har udskudt af økonomiske årsager. Men nu har vi jo lavet aftale med kommunen om, at denne blok skal opgraderes til en 'klimakarré' med deraf følgende ny gårdfacade og genbrug af regnvand, således at det ikke blokerer kloakkerne når vi på et tidspunkt får skybrud igen. Hvilket i dag er lidt svært at forestikke sig, når det stort set ikke har regnet i den sidste halvanden måneds tid - men lad det nu ligge. Det er så naturligt, at inden den nye gårdfacade kan sættes op og den nye gård etableres skal diverse jordarbejder naturligvis være afsluttet, og da kommunen giver tilskud til hele projektet er det naturligt at omfangsdrænet skal etableres nu. Det var nok lidt blåøjet at tro, at sådan et omfangsdræn blot kan klares ved at grave en rende langs facaden, for virkeligheden er, at hele vores gård nu har henligget som et stort bombekrater i det meste af måneden, med deraf følgende besvær med at komme ud med affaldet. Men da gårdarbejdet skulle have været afsluttet den 15. juni har jeg blot opmagasineret affaldet i køkkenet. Men det er nu nogle dage siden det har været den 15. juni, og som billedet viser er der ikke meget gård tilbage uden for mine vinduer. Det ene nåletræ i betonringen har dog måttet lide døden, idet jeg pludselig så det ligge ude på fortovet i nedskåret stand - men heldigvis lever birketræet stadig. Spørgsmålet er blot hvor længe endnu? Det kan lige netop ses bag gravemaskinen på billedet, og jeg har som bekendt et særligt forhold til det birketræ, da jeg i sin tid selv fragtede det til matriklen i min rygsæk den gang jeg stadig havde en cykel. Til aften afholdt kommunen så et kaffemøde ude på fortovet, men det var dog ikke meget information jeg fik der. En ting bemærkede jeg mig dog, og det var, at der skal være rejsegilde på facaden den 24. september, så den dag skulle facaden gerne være færdig, ligesom jeg også forventer at der er adgang til gården igen. Men indretningen af den fælles gård vil inshallah først finde sted i 2019.


Udsigt til baggården fra mit køkkenvindue

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.