Navigation:    
Start  >  Blog 
> 4. november 2018
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Angreb er det bedste forsvar Sø:ndag, 04.11.18

Det er pudsigt, hvordan hver gang et land kalder sig - eller kan kaldes - rigere, så går det altid ud over de fattige, hvad enten det så er økonomisk eller mere håndfast og korporligt. Vi ser det jo i Myanmar, hvor regeringen der føler sig presset af befolkningen, som ikke har den store tiltro til rohingya-mindretallet, som derfor i stor stil er flygtet til nabolandet Bangla Desh, og vi ser det i USA, hvor præsident Trump har udkommanderet hundredevis af soldater for at forsvare landet mod flere tusinde flygtninge fra centralamerikanske stater, som netop nu vandrer nordpå gennem Mexico og kan forventes at banke på det rige USAs porte om få uger. Når man tænker på, at USA i sin tid blev grundlagt af flygtninge fra Europa synes jeg at denne beslutning er ganske besynderlig - men det er jo hverken første eller sidste gang, at jeg synes at Trump-regeringens beslutninger er temmelig besynderlige. Og vi behøver hverken søge til Østasien eller Amerika for at finde tegn på denne tendens. Også vores hjemlige regering gør sig god ved at nedgøre de fattige, for her lykkedes det at udrydde fattigdommen i Danmark med et pennestrøg. Bogstavelig talt, for for nogle år siden besluttede Venstre-regeringen at de tidligere års vurderinger af, hvor mange personer med indtægter under en vis minimusgrænse, der boede i landet, skulle statistikkontoret slet ikke foretage længere. Og dermed kunne der ikke længere findes fattige folk her i landet længere. Men det udryddede naturligvis ikke fattigdommen, hvilket man kan se på gader og pladser i storbyerne hvor fattigfolket må hutle sig frem. Det seneste skridt i angrebet på fattigfolk herhjemme er at det er blevet kriminaliseret at sove på gaden, og det synes jeg er topmålet af idioti. For hvis man ikke har råd til at få ordentligt tag over hovedet har man vel heller ikke råd til et betale en bøde? Men det er jo tidigere set, at et symbol på en svag regering er at angreb er det bedste forsvar - og det bliver næppe bedre selv hvis Donald Trump skulle miste opbakningen fra begge huse i den amerikanske regering på tirsdag. Der skal tydeligvis en helt ny regering til, og det gælder både i USA og i Danmark.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.