Navigation:    
Start  >  Blog 
> 13. marts 2019
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Alternativ anvendelse af drivhusgas Onsdag, 13.03.19

De fleste har efterhånden indset, at det ikke er godt, at vi pumper så meget CO2 ud i atmosfæren som vi gør, de fleste på nær en vis amerikansk præsident. Men der må da være en måde at kunne bruge denne CO2 mere fornuftigt på. For kemisk set består CO2 jo bare af kulstof og ilt, og begge dele burde man da kunne finde bedre anvendelser for. Hvis bare ikke lige det var fordi, at der skal bruges meget energi for at skille disse to atomer fra hinanden - måske endda lige så meget energi, som i sin tid medførte CO2-udslippet! Men der er måder til at omgå dette problem på. Forskere fra RMIT University i Melbourne fortalte for en halv snes dage siden, at hvis man leder gassen gennem et bæger med elektrificeret flydende metal, krystalliserer kullet sig og levner ilten som biprodukt. Forskerne er begejstrede for denne teknologi og spår den stor anvendelse i fremtiden, for der er jo tonsvis af CO2 der er pumpet ud i atmosfæren gennem de seneste århundreder. Men det kræver blot at man opfanger de tonsvis af drivhusgasser som allerede er spredt i luften. Jeg har også tidligere hørt om, at hvis man blander CO2'en med metan, som jo er en endnu mere aggressiv drivhusgas, så får man en blandingsgas, som uden videre skulle kunne anvendes i en forbrændingsmotor. Men hvad der kommer af biprodukter ud af denne blandingsgas når man fyrer den af synes jeg dog ikke er belyst så godt, så umiddelbart lyder australiernes opdagelse som et brugbart indspark.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.