Navigation:    
Start  >  Blog 
> 16. maj 2019
 
Foregående    Index    Dette tema 

  Tilkendt førtidspension Torsdag, 16.05.19

I forgårs blev beslutningen om mit fleksjob endelig foretaget med tre måneders forsinkelse. Det fleksjob, som skulle sikre mig en fortsat tid på arbejdsmarkedet, og som er blevet yderligere accentueret med advokaternes indblanding, for hvordan skulle jeg ellers få mulighed for at betale gælden fra Rainbow Mountain Equipment tilbage? Ligesom ved det tidligere møde i rehabiliteringsudvalget havde jeg også denne gang haft Erik Storm med som min bisidder, for han nok er den, den bedst kender til mig, mine styrker og mine svagheder, og han var nok min største support for at jeg skulle kunne få et fleksjob. Men nej, sådan skulle det ikke være, for udvalgets vurdering var følgende: "På baggrund af de helbredsmæssige oplysninger i sagen og samtalen i rehabiliteringsmødet kan sundhedskoordinator og teamet ikke pege på yderligere behandlingsmuligheder. Vi vurderer, at alle relevante behandlingsmuligheder, der vil kunne forbedre din arbejdsevne har været forsøgt afprøvet. Vi kan derudover ikke pege på beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, hvorved der er en realistisk forventning om, at du kan drage nytte af indsatserne og på sigt forbedre din situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, fx i et fleksjob. Vi finder således ikke, at der kan peges på et udviklingsperspektiv for din arbejdsevne. Samlet vurderer rehabiliteringsteamet, at din arbejdsevne er varigt nedsat og at din arbejdsnedsættelse er af et sådant omfang, der udelukker, at du igen vil kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, og at det på grund af de forhold beskrevet er helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. Rehabiliteringsteamet indstiller derfor, at du tilkendes førtidspension."
Herefter reagerede kommunen usædvanlig hurtigt, for allerede i dag, to dage senere, beslutter den, at jeg får førtidspension med virkning fra 01-06-2019 der udbetales bagudrettet, således at første udbetaling vil ske pr. 1. juli. Og med hensyn til advokaterne vil jeg således være berettiget til at få gældssanering, så allerede samme dag bestilte jeg tid hos Forbrugerrådets Gældsrådgivning med henblik på at igangsætte en sådan gældssanering. Dette fordi en foreløbig beregning kunne tyde på at jeg vil få udbetalt 13.771 kr. efter skat, hvilket vil være 4.686 kr. mere om måneden end kontanthjælpen, og derved vil jeg have råd til at få en gældssanering.

Eksterne links på denne side overvåges ikke og garanteres derfor kun på uploadtidspunktet.
Informationer om ændringer samt kommentarer i øvrigt modtages gerne på blog@viaalpina.dk.